Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna, stran 6111.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Dobrna na 15. redni seji dne 19. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/99, 17/07, 31/07), in sicer tako, da se spreminja četrti odstavek 7. člena, ki se glasi:
»Način izračuna vrednosti bruto točke:
0,88 € = vrednost bruto točke.«
2. člen
Ta Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0004/2012-1(6)
Dobrna, dne 19. julija 2012
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost