Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2493. Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema, stran 6110.

Na podlagi drugega, tretjega in petega odstavka 13. člena v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema
1. člen
S tem sklepom se določa obveznost poročanja gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga (v nadaljevanju: najem).
Najem je za namene poročanja po tem sklepu pogodbeno razmerje, v katerem najemodajalec prenese na najemnika v zameno za plačilo ali niz plačil pravico do uporabe trajne dobrine za dogovorjen čas.
Banka Slovenije bo podatke, zbrane s poročanjem po tem sklepu, uporabljala za namene statistike finančnih računov ter za ugotavljanje poslovnega stanja in prepoznavanja tveganj z vidika finančne stabilnosti v dejavnosti najema, ostalem gospodarstvu in sektorju gospodinjstev.
2. člen
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so gospodarske družbe, katerih dejavnost je najem v skladu z opredelitvijo iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa.
Banka Slovenije določi statistični vzorec obveznikov poročanja na podlagi pomembnosti poslovanja in obveznike poročanja o tem pisno obvesti.
3. člen
Obvezniki poročanja iz 2. člena tega sklepa morajo četrtletno zagotavljati podatke bilance stanja in transakcije, izkaz poslovnega izida in statistične podatke lizing poslov.
4. člen
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa. Navodilo se objavi na spletni strani Banke Slovenije.
5. člen
Obvezniki poročanja morajo podatke zagotavljati četrtletno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu, ki sledi četrtletju. Obvezniki poročanja, ki so zavezani k reviziji letnih poročil, pošljejo tudi revidirano poročilo za poslovno leto najkasneje do 10. septembra, ki sledi koncu poslovnega leta.
Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu posredovati za zadnje četrtletje 2012 do 15. januarja 2013.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2012.
Ljubljana, dne 31. julija 2012
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost