Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2492. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«, stran 6110.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«, ki jo je ustanovil Petar Antunović, V Murglah 70, Ljubljana, dne 29. februarja 2012 pri notarki Nevenki Tory, Beethovnova ulica 14, Ljubljana, z notarsko listino opr. št. SV 262/12.
2. Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: V Murglah 70, Ljubljana.
3. Namen ustanove je štipendiranje oseb iz socialno šibkih družin z območja Kozjanskega, financiranje podiplomskega študija na MBA in priznanih univerzah v tujini ter štipendiranje slepih in slabovidnih oseb.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 3.000,00 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so: prof. dr. Radovan Starc, Rado Starc in Dušan Andrej Kocman.
Št. 060-23/2012/3 (041-04)
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-3330-0088
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost