Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2489. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste, stran 6105.

Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, šestega odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
1. člen
V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10 in 88/11) se v 1. členu besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2012/8/EU z dne 2. marca 2012 o spremembi Direktive 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (UL L št. 64 z dne 3. 3. 2012, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2012.
Št. 007-278/2012
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EVA 2012-2330-0184
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost