Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2466. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje, stran 6062.

Na podlagi sedmega odstavka 168. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje in javne uslužbence, za katere povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne ureja kolektivna pogodba (v nadaljnjem besedilu: funkcionar in javni uslužbenec).
2. člen
(kdaj javni prevoz ni možen)
Funkcionar in javni uslužbenec nimata možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če javni prevoz ne obstaja, če ga glede na delovni čas funkcionarja ali javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas funkcionarja ali javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za funkcionarja ali javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer.
3. člen
(dodelitev ali razporeditev funkcionarja)
Kot premeščen zaposleni iz tretjega odstavka 168. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se šteje tudi funkcionar, ki je dodeljen ali razporejen v drug kraj po odločitvi oziroma volji delodajalca.
4. člen
(vrsta in cena javnega prevoza)
Izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se priloži podatek o vrsti in ceni javnega prevoza.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 00730-27/2012
Ljubljana, 26. julija 2012
EVA 2012-2030-0046
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost