Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2465. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, stran 6061.

Na podlagi 78. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 12. redni seji dne 18. julija 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
1. člen
V Sklepu o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradni list RS, št. 84/05, 37/09, 71/11, v nadaljevanju: sklep) se v 1. členu spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Za starše, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, znaša njihovo plačilo za drugega otroka 20% od 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Starši za vključenega tretjega otroka ne morejo uveljavljati rezervacije.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena, ki se po novem glasi:
»Starši lahko uveljavljajo počitniško odsotnost tudi za drugega otroka za katerega znaša plačilo 30% od 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Starši za vključenega tretjega otroka ne morejo uveljavljati počitniške rezervacije.«
3. člen
Vsi ostali členi sklepa ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009-3
Trebnje, dne 18. julija 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost