Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2459. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo “Bistrica”, stran 6054.

Na podlagi 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/2011 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo “Bistrica”
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo “Bistrica” (Uradni list RS, št. 112/03, 134/06, 123/08 in 32/11).
2. člen
Prvi odstavek 7. člena odloka se dopolni z novim stavkom, ki se glasi: »Na parceli št. 1660/28, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena gradnja stanovanjskega objekta.«
V drugem odstavku 7. člena odloka se spremeni prvi stavek, ki se glasi: »Predvidena je izgradnja 51 hiš.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2012-11/13
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost