Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2455. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, stran 6049.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 24/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 5. julija 2012 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012:
NAGRADO FRANCETA BEVKA prejmeta:
– NADJA VELUŠČEK, roj. 1948, prof. slovenskega in italijanskega jezika, Šmihel 55, Šempas
in
– ANJA MEDVED, roj. 1969, gledališka in radijska režiserka, Kostanjeviška 30, Nova Gorica,
za njuno delo na področju dokumentarnega filma in čezmejnega sodelovanja, saj v njunih filmih skušata s subtilnim liričnim pristopom prikazati občutke in tematike s tega kompleksnega ozemlja, tako da filmi predstavljajo dokument pomembnega obdobja nastanka in razvoja Nove Gorice.
NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– EDVIN SEVER, roj. 1959, univ. dipl. inž. strojništva, Branik 70, Branik, za finančno in poslovno sanacijo ter utrditev skupine Letrika (Iskra Avtoelektrika) s prenovo vizije in strategije njenega dolgoročnega trajnostnega razvoja.
– MARJAN TERPIN, roj. 1940, učitelj, Klanec 14, Števerjan, Italija, za dolgoletno delovanje v slovenskih prosvetnih in političnih organizacijah v Italiji ter nenehno skrbjo za uveljavljanje slovenske besede in pravic Slovencev izven matične domovine. S sodelovanjem in povezovanjem med Gorico in Mestno občino Nova Gorica je prispeval k trajno pomembnim uspehom pri razvoju Mestne občine Nova Gorica, njenem uveljavljanju in ugledu v domovini ter v svetu.
– JOŽE ŠUŠMELJ, roj. 1938, univ. dipl. sociolog, Ulica Ivana Regenta 30, Nova Gorica, za skoraj petdesetletno družbenopolitično udejstvovanje ter za izvirne publicistične in knjižne objave.
PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA »KRESNICE«, Trnovo 39, Trnovo pri Gorici, za kulturno-umetniško udejstvovanje, ki presega amaterske okvire in tako prispeva k večji prepoznavnosti Mestne občine Nova Gorica doma in v tujini.
– KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO LIPA ŠEMPAS, Šempas 136, Šempas, v okviru katerega delujejo: mešani pevski zbor, dramska skupina in Muzikantje izpod Vitovske gore, za več kot tridesetletno delovanje, ki temelji na prostovoljnemu delu članov in prispeva k popestritvi kulturnega življenja v samem kraju in širše.
– MOJCA MILONE, roj. 1968, učiteljica tehnike in tehnologije ter fizike, Trnovo 1/n, Trnovo pri Gorici, za skoraj dvajsetletno prizadevanje na področju promocije znanosti in tehnike pri osnovnošolski mladini in v lokalnem okolju.
– DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, Rejčeva 4, Nova Gorica, za več kot štiridesetletno delovanje na humanitarnem področju, katerega poglavitni cilj je nadaljevanje z rehabilitacijo zdravljenega alkoholika in njegove družine ob vzajemni pomoči vseh članov društva ter njihovih svojcev.
– JUNG d.o.o, Cesta 25. junija 1/e, Nova Gorica, ob dvajseti obletnici delovanja podjetja, ki je vsekakor velika pridobitev za goriški prostor, saj poleg ustvarjanja delovnih mest s svojo dejavnostjo prispeva tudi k lepšemu in čistejšemu okolju.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-1/2012-5
Nova Gorica, dne 5. julija 2012
Tomaž Slokar l.r.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost