Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2450. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 6034.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|Tarifna    |  Enota  | Cena brez| Dodatek za | 20 % DDV |Končna cena|
|skupina    |      | DDV na | povečanje |     | z DDV na |
|       |      |  enoto | energetske |     |  enoto  |
|       |      |     |učinkovitosti|     |      |
|       |      |     |  na enoto |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|GOSPODINJSKI |      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun | EUR/MWh |  50,6936|    0,5000|  10,2387|  61,4323|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun |  EUR/m3 |  3,3863|    0,0300|  0,6833|   4,0996|
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1.504,8017| 9.028,8102|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu in   |      |     |       |     |      |
|obračun po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun | EUR/MWh |  56,4402|    0,5000|  11,3880|  68,3282|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun |  EUR/m3 |  3,7675|    0,0300|  0,7595|   4,5570|
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1.741,8703|10.451,2218|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu in   |      |     |       |     |      |
|obračun po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/12.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. avgusta 2012.
Ljubljana, dne 27. julija 2012
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost