Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2449. Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2012 na parc. št. 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22 in 2203/23 vse k.o. 1325 Senuše, stran 6034.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2012 na parc. št. 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22 in 2203/23 vse k.o. 1325 Senuše
I.
Ukine se javno dobro za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 2203/6 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/8 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/9 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/11 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/12 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/22 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/23 k.o. 1325 Senuše.
Po ukinitvi javnega dobra se nepremičnine v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti menjajo oziroma prodajo in se v ta namen dopolni letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012.
II.
Dopolni se letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 za naslednje nepremičnine:
– 270 m2 parc. št. 2203/6 k.o. 1325 Senuše;
– 344 m2 parc. št. 2203/8 k.o. 1325 Senuše;
– 50 m2 parc. št. 2203/9 k.o. 1325 Senuše;
– 193 m2 parc. št. 2203/11 k.o. 1325 Senuše;
– 20 m2 parc. št. 2203/12 k.o. 1325 Senuše;
– 49 m2 parc. št. 2203/22 k.o. 1325 Senuše;
– 296 m2 parc. št. 2203/23 k.o. 1325 Senuše.
Nepremičnine bodo postale del nepozidanega stavbnega zemljišča v PC Drnovo in so sestavni del pripadajočih gradbenih parcel namenjenih za nadaljnjo prodajo.
III.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-141/2012 O402
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost