Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2447. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 in o prodaji nepremičnine parc. št. 884/2 k.o. Leskovec, stran 6033.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 in o prodaji nepremičnine parc. št. 884/2 k.o. Leskovec
I.
Dopolni se letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 za nepremičnino parc. št. 884/2 k.o. Leskovec:
– 555 m2 parc. št. 884/2 k.o. 1321 Leskovec.
Po dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 se sklene pogodba o podaji nepremičnine parc. št. 884/2 – pašnik v izmeri 555 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2178 k.o. Leskovec in je v deležu do celote v lasti Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
II.
Nepremičnina se proda po postopku neposredne pogodbe zainteresirani osebi in sicer v skladu z določili 5. alineje 1. odstavka 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in se v ta namen tudi dopolni letni načrt razpolaganja za prodajo predmetne nepremičnine za leto 2012.
III.
Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu marcu 2012 določil sodni cenilec za gradbeništvo »BIRO PNS, Rostohar Vladimir s.p., Golek 4, Krško« in določil kupnino za prodajo nepremičnine, ki v neto znesku znaša 6.650,00 EUR oziroma 11,98 EUR/m2 nepremičnine.
IV.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-53/2012 O402
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost