Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2446. Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov, stran 6032.

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) ter Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12) je Občinski svet Občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov
I.
V posebnem delu Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 se opravi prerazporeditev v skupni višini 45.000,00 EUR v okviru naslednjih finančnih načrtov:
+---------------------------------------------------+
|Zmanjšanje                     |
+----------------+---------------+------------------+
|        |Šifra     |Naziv       |
+----------------+---------------+------------------+
|Predlagatelj  |5000      |Oddelek za    |
|finančnega   |        |gospodarske    |
|načrta     |        |dejavnosti    |
+----------------+---------------+------------------+
|Področje    |04       |Skupne      |
|proračunske   |        |administrativne  |
|porabe     |        |službe in splošne |
|        |        |javne storitve  |
+----------------+---------------+------------------+
|Glavni program |0403      |Druge skupne   |
|        |        |administrativne  |
|        |        |službe      |
+----------------+---------------+------------------+
|Podprogram   |04039003    |Razpolaganje in  |
|        |        |upravljanje z   |
|        |        |občinskim     |
|        |        |premoženjem    |
+----------------+---------------+------------------+
|Proračunska   |5821      |Investicije in  |
|postavka    |        |investicijsko   |
|        |        |vzdrževanje    |
|        |        |poslovnih zgradb |
|        |        |in prostorov   |
+----------------+---------------+------------------+
|Konto      |4204      |Novogradnje,   |
|        |        |rekonstrukcije in |
|        |        |adaptacije    |
+----------------+---------------+------------------+
|Znesek     |45.000,00 EUR |         |
+----------------+---------------+------------------+

+---------------------------------------------------+
|Povečanje                     |
+----------------+---------------+------------------+
|        |Šifra     |Naziv       |
+----------------+---------------+------------------+
|Predlagatelj  |5000      |Oddelek      |
|finančnega   |        |za gospodarske  |
|načrta     |        |dejavnosti    |
+----------------+---------------+------------------+
|Področje    |04       |Skupne      |
|proračunske   |        |administrativne  |
|porabe     |        |službe in splošne |
|        |        |javne storitve  |
+----------------+---------------+------------------+
|Glavni program |0403      |Druge skupne   |
|        |        |administrativne  |
|        |        |službe      |
+----------------+---------------+------------------+
|Podprogram   |04039003    |Razpolaganje in  |
|        |        |upravljanje z   |
|        |        |občinskim     |
|        |        |premoženjem    |
+----------------+---------------+------------------+
|Proračunska   |5821      |Investicije    |
|postavka    |        |in investicijsko |
|        |        |vzdrževanje    |
|        |        |poslovnih zgradb |
|        |        |in prostorov   |
+----------------+---------------+------------------+
|Konto      |4204      |Novogradnje,   |
|        |        |rekonstrukcije  |
|        |        |in adaptacije   |
|        |        |         |
+----------------+---------------+------------------+
|Znesek     |45.000,00 EUR |         |
+----------------+---------------+------------------+
II.
Spremeni se Načrt razvojnih programov 2012–2015, ki je sestavni del Odloka o proračunu Občina Krško za leto 2012:
+---------------------------------------------------+
|Zmanjšanje                     |
+----------------+--------------+-------------------+
|        |Šifra     |Naziv       |
+----------------+--------------+-------------------+
|Predlagatelj  |5000     |Oddelek za     |
|finančnega   |       |gospodarske    |
|načrta     |       |dejavnosti     |
+----------------+--------------+-------------------+
|Področje    |04      |Skupne       |
|proračunske   |       |administrativne  |
|porabe     |       |službe in splošne |
|        |       |javne storitve   |
+----------------+--------------+-------------------+
|Glavni program |0403     |Druge skupne    |
|        |       |administrativne  |
|        |       |službe       |
+----------------+--------------+-------------------+
|Podprogram   |04039003   |Razpolaganje    |
|        |       |in upravljanje   |
|        |       |z občinskim    |
|        |       |premoženjem    |
+----------------+--------------+-------------------+
|Proračunska   |5821     |Investicije    |
|postavka    |       |in investicijsko  |
|        |       |vzdrževanje    |
|        |       |poslovnih zgradb in|
|        |       |prostorov     |
+----------------+--------------+-------------------+
|Konto      |4204     |Novogradnje,    |
|        |       |rekonstrukcije   |
|        |       |in adaptacije   |
|        |       |          |
+----------------+--------------+-------------------+
|Znesek     |45.000,00 EUR |          |
+----------------+--------------+-------------------+
|Šifra projekta |OB054-11-0088 |Poslovni objekt  |
|– NRP      |       |Cesta 4. julija 56 |
|        |       |Krško       |
+----------------+--------------+-------------------+
|Leto spremembe |2012     |          |
|NRP       |       |          |
+----------------+--------------+-------------------+

+---------------------------------------------------+
|Povečanje                     |
+----------------+--------------+-------------------+
|        |Šifra     |Naziv       |
+----------------+--------------+-------------------+
|Predlagatelj  |5000     |Oddelek za     |
|finančnega   |       |gospodarske    |
|načrta     |       |dejavnosti     |
+----------------+--------------+-------------------+
|Področje    |04      |Skupne       |
|proračunske   |       |administrativne  |
|porabe     |       |službe in splošne |
|        |       |javne storitve   |
+----------------+--------------+-------------------+
|Glavni program |0403     |Druge skupne    |
|        |       |administrativne  |
|        |       |službe       |
+----------------+--------------+-------------------+
|Podprogram   |04039003   |Razpolaganje    |
|        |       |in upravljanje z  |
|        |       |občinskim     |
|        |       |premoženjem    |
+----------------+--------------+-------------------+
|Proračunska   |5821     |Investicije in   |
|postavka    |       |investicijsko   |
|        |       |vzdrževanje    |
|        |       |poslovnih zgradb in|
|        |       |prostorov     |
+----------------+--------------+-------------------+
|Konto      |4204     |Novogradnje,    |
|        |       |rekonstrukcije   |
|        |       |in adaptacije   |
|        |       |          |
+----------------+--------------+-------------------+
|Znesek     |45.000,00 EUR |          |
+----------------+--------------+-------------------+
|Šifra projekta –|OB054-09-0003 |Rekonstrukcija   |
|NRP       |       |večnamenskega   |
|        |       |objekta na CPB 12 |
|        |       |Brestanica     |
+----------------+--------------+-------------------+
|Leto spremembe |2012     |          |
|NRP       |       |          |
+----------------+--------------+-------------------+
III.
Sklep velja z dnem sprejetja.
Št. 410-2006/2010
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost