Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2444. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem, stran 6030.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju, vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 – popr. in 20/11), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem (Uradni list RS, št. 59/97, 67/06, 59/08 in 9/10) se četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»V sestavo OŠ Leskovec pri Krškem sodita:
– Podružnična šola Veliki Podlog,
– enota vrtec, ki deluje na naslednjih lokacijah:
– enota Pika Nogavička: Pionirska cesta 4 a, Leskovec pri Krškem,
– enota Vila: Ulica Staneta Žagarja 2, Leskovec pri Krškem,
– enota Mali Princ: Cesta krških žrtev 132, Krško,
– enota Peter Pan: Veliki Podlog 16, Leskovec pri Krškem.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 606-6/2008 O704
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost