Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2442. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanica in Senovo (Uradni vestnik Celje št. 26/66) – dela zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Videm – Polšca – Resa, stran 6029.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanica in Senovo (Uradni vestnik Celje št. 26/66) – dela zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Videm – Polšca – Resa
1. člen
S tem odlokom preneha veljavnost dela Odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanica in Senovo (Uradni vestnik Celje št. 26/66) – dela zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Videm – Polšca – Resa, na zemljiščih s parc. št. 446/7, 446/28, 446/29, 446/30, 446/5, *360, *341, 446/4, 448/9, 448/17, *319, 448/16, *318, 448/8, 448/4, *317, 446/15, 446/3, *565, 448/3, *566, 448/15, 448/19, *719, 446/21, 446/22, 446/23, 446/25, 446/26, 446/27, 446/1, *730, *733, *734, *735 in *737, vse k.o. Stara vas. Zemljišča se nahajajo na območju med Sremiško cesto, Stermeckijevo, Majcnovo in Kidričevo ulico na Vidmu v Krškem.
2. člen
Po začetku veljavnosti tega odloka se parcele, navedene v 1. členu tega odloka, urejajo pod pogoji Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06, 77/08 in 74/10). Na podlagi 3. člena, v povezavi s 5.b členom odloka o PUP za območje občine Krško, se za območje parcel iz 1. člena tega odloka izdelajo strokovne podlage, ki jih potrdi župan.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2012 O502
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost