Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2440. Spremembe in dopolnitve Obvezne razlage 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop, stran 6028.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in 99. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O B V E Z N E R A Z L A G E
1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop
(Uradni list RS, št. 98/05)
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na drugi odstavek obvezne razlage 1. člena odloka in sicer tako, da se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Za dokazilo o velikosti sadovnjaka se uporablja register kmetijskih gospodarstev, v katerem so opredeljene tudi površine o sadovnjakih«.
Celotni drugi odstavek obvezne razlage 1. člena odloka se tako glasi:
Lopa je pritličen, nepodkleten, praviloma lesen gospodarski objekt (nestanovanjska stavba) za potrebe sadjarstva, smiselno enake tlorisne velikosti kot zidanica (pri sadovnjakih velikosti od 25 do 35 arov največ 45 m2, od 35 do 50 arov največ 55 m2 in od 50 do 80 arov največ 65m2; pri sadovnjakih velikosti nad 80 arov je lahko tloris tudi večji, za kar pa mora investitor predložiti program z idejno tehnološko rešitvijo). Za dokazilo o velikosti sadovnjaka se uporablja register kmetijskih gospodarstev, v katerem so opredeljene tudi površine o sadovnjakih.
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na prvi odstavek obvezne razlage 2. člena odloka in sicer tako, da se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Za dokazilo o velikosti vinograda se uporablja register pridelovalcev grozdja in vina, v katerem so opredeljene tudi površine o vinogradih«.
Celotni prvi odstavek obvezne razlage 2. člena odloka se tako glasi:
Lastništvo vinograda se nanaša tudi na velikost vinograda, ki je določena v 3. členu odloka. V primeru, da je investitor lastnik vinogradov na različnih lokacijah, se morajo zemljišča le teh nahajati v istem vinorodnem okolišu na območju občine Krško oziroma se lahko del zemljišč nahaja na območju mejne katastrske občine, ki meji z občino Krško pod pogojem, da na tem zemljišču ni objekta (zidanice). Za dokazilo o velikosti vinograda se uporablja register pridelovalcev grozdja in vina, v katerem so opredeljene tudi površine o vinogradih.
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na 7. člen odloka in sicer tako, da se le ta v celoti glasi:
Za mnenje glede intenzivnosti vinograda ali sadovnjaka se šteje vpis v ustrezen register.
Št. 007-8/2011 O500
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost