Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2437. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica, stran 6027.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) ter 16. in 30. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica (Uradni list RS, št. 11/97, 38/06)
1. člen
S tem odlokom se razveljavi Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica (Uradni list RS, št. 11/97, 38/06).
2. člen
Po prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica (Uradni list RS, št. 11/97, 38/06) na obravnavnem območju veljajo določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Krško za Občino Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 49/10).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2012
Kostanjevica na Krki, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost