Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2435. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, stran 6024.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05, 62/10 – ZUPJS) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 3. korespondenčni seji dne 25. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 65/07, 96/09) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) so naslednje:
+------------------------------+------------+
|Program od 6 do 9 ur – Prvo  | 390,05 EUR|
|starostno obdobje       |      |
+------------------------------+------------+
|Program od 4 do 6 ur – Prvo  | 343,24 EUR|
|starostno obdobje       |      |
+------------------------------+------------+
|Program od 6 do 9 ur – Drugo | 337,66 EUR|
|starostno obdobje       |      |
+------------------------------+------------+
|Program od 4 do 6 ur – Drugo | 293,92 EUR|
|starostno obdobje       |      |
+------------------------------+------------+
Cene programov veljajo od 1. 7. 2012.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2012.
Št. 007-0006/2012-1(6)
Dobrna, dne 25. julija 2012
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost