Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2434. Spremembe in dopolnitve Meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača, stran 6024.

Na podlagi Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12) Občina Divača objavlja
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E M E R I L
za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača,
ki so sestavni del navedenega Odloka
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača
V poglavju »VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE« se obstoječe besedilo črta.
Doda se novo besedilo, ki glasi:
VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira organizacija in izvedba športnih prireditev. Pod športne prireditve se uvrščajo prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca programov športa v Občini Divača;
2. športna prireditev je izvedena v Občini Divača;
3. športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša javni razpis, na katerega organizator športne prireditve kandidira.
Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ dve športni prireditvi.
Prireditve se vrednotijo na podlagi točkovanja na naslednji način:
+---------------------------------+---------+---------+---------+
|Število udeležencev/tekmovalcev | 20–50 | 51–100 | nad 100 |
+---------------------------------+---------+---------+---------+
|Vrsta prireditve (glede na    |     |     |     |
|udeležence/tekmovalce)      |     |     |     |
|Število točk:          |     |     |     |
+---------------------------------+---------+---------+---------+
|OBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV   |  10  |  20  |  30  |
|Udeleženci so pretežno iz Občine |     |     |     |
|Divača              |     |     |     |
+---------------------------------+---------+---------+---------+
|MEDOBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV  |  20  |  30  |  40  |
|Udeleženci so iz več občin    |     |     |     |
+---------------------------------+---------+---------+---------+
|DRŽAVNA ŠPORTNA PRIREDITEV    |  30  |  40  |  50  |
|Organizacija državnih prvenstev |     |     |     |
+---------------------------------+---------+---------+---------+
|MEDNARODNA ŠPORTNA PRIREDITEV  |  40  |  50  |  60  |
|Udeležba mednarodnih       |     |     |     |
|registriranih društev/klubov   |     |     |     |
+---------------------------------+---------+---------+---------+
Kot udeleženci/tekmovalci športne prireditve se upoštevajo naslednje osebe:
– oseba, ki se udeleži športne prireditve in aktivno sodeluje in/ali tekmuje v dejavnosti, ki je vsebina prireditve;
– trener (vodja) ekipe, ki aktivno sodeluje in/ali tekmuje v dejavnosti, ki je vsebina prireditve.
Spremljevalne osebe, osebe, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi prireditve ipd., se pri vrednotenju prireditve ne upoštevajo.
Organizatorji prireditve morajo ob prijavi na javni razpis za tiste športne prireditve, ki do prijave še niso bile realizirane, navesti oceno števila udeležencev/tekmovalcev.
Za prireditve, ki so bile že realizirane, pa se navede točno število udeležencev/tekmovalcev, kar organizator dokazuje s seznamom, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– ime in priimek
– vloga osebe (udeleženec, tekmovalec, trener …).
Dokazilo o vrsti prireditve oddajo organizatorji ob poročilu o realizaciji. Izbira načina dokazila je prepuščena lastni presoji organizatorja (prijavni obrazec, potrditvene e-pošte …).
Upravičeni stroški, ki se jih pri vrednotenju upošteva:
1. Stroški promocijskega materiala za prireditev (vabila, plakati, programski listi, objave v medijih ipd.);
2. Stroški plaket, pokalov, priznanj;
3. Profesionalna redarska ekipa;
4. Profesionalna medicinska ekipa.
Upravičeni stroški so sestavni elementi finančne konstrukcije posamezne športne prireditve.
Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:
a) 80 % ovrednotenih sredstev za posamezno športno prireditev organizator dokazuje z računi;
b) 20 % ovrednotenih sredstev za posamezno športno prireditev se organizatorju prizna kot vloženo lastno delo in ga organizatorju ni potrebno posebej dokazovati.
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost