Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2407. Zakon o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-C), stran 5958.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-26
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O SPODBUJANJU TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ IN INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ (ZSTNIIP-C)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 11/11) se v naslovu 11. člena besedilo »Javna agencija za spodbujanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij« nadomesti z besedo »agencija«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij izvaja javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije (v nadaljnjem besedilu: agencija).«.
2. člen
12. in 13. člen se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(1) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, ki je bila ustanovljena s Sklepom o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (Uradni list RS, št. 73/05) se z Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije in Slovensko turistično organizacijo spoji v agencijo.
(2) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije nadaljuje z delom na podlagi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 11/11) in predpisov ter aktov, izdanih na njegovi podlagi, do vpisa spojitve v sodni register, nato se brez likvidacije izbriše iz sodnega registra.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/12-2/11
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 457-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti