Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva, stran 5586.

Na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/11 – ZSVarPre-A) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
1. člen
V Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/99, 82/06 in 30/11) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vsako leto se lahko podeli največ:
– ena nagrada za življenjsko delo,
– dve nagradi za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
– tri priznanja za dosežke na posameznih področjih dela,
– dve skupinski nagradi za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-16/2012
Ljubljana, dne 9. julija 2012
EVA 2012-2611-0046
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost