Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012

Kazalo

2185. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 5397.

Na podlagi petega odstavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11 in 107/11) se v sedmem odstavku 5. člena besedilo »in drugih prihodkov krajevnih skupnosti,« črta.
2. člen
V sedmem odstavku 6. člena se drugi stavek črta.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko organ v postopku davčne izvršbe, iz svojega prehodnega podračuna razporedi dajatev izterjavo v postopku davčne izvršbe na prehodni oziroma vplačilni podračun nadzornika, ki je dajatev v davčno izvršbo posredoval. Nadzornik plačilo dajatve na svoj prehodni podračun, za tiste dajatve, ki so posredovane v davčno izvršbo in hkrati kot terjatve prenesene v korist državnega proračuna, razporedi na prehodni podračun organa, ki izvaja postopek davčne izvršbe.«
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
3. člen
V Priloga 1 se za točko 1.3. doda nova točka 1.4., ki se glasi:
»
+-----+-----------+-----+---+--------+--------+---------+-------+
|1.4. |plačilo  |SŠOb |  |    |    |     |SŠOb si|
|   |dajatve na |   |  |    |    |     |določi |
|   |prehodni  |   |  |    |    |     |plačnik|
|   |davčni   |   |  |    |    |     |sam  |
|   |podračun, +-----+---+--------+--------+---------+-------+
|   |kjer je s |SŠOd |12 |davčna |Šifra  |številka |    |
|   |predpisom o|   |  |številka|obvezne |odločbe, |    |
|   |podračunih |   |  |(7+1)  |dajatve |sklepa  |    |
|   |predpisan |   |  |    |(4+k)  |ali   |    |
|   |model 12  |   |  |    |    |drugega |    |
|   |      |   |  |    |    |akta, če |    |
|   |      |   |  |    |    |to    |    |
|   |      |   |  |    |    |določi  |    |
|   |      |   |  |    |    |nadzornik|    |
|   |      |   |  |    |    |(12+k)  |    |
+-----+-----------+-----+---+--------+--------+---------+-------+
                                «.
Za točko 2.2. se doda nova točka 2.3., ki se glasi:
»
+-----+--------------+------+--+-----+-------+-----+-----------+
|2.3. |razporeditev |SŠOb | |   |    |   |SŠob    |
|   |plačane    |   | |   |    |   |določi   |
|   |dajatve s   |   | |   |    |   |nadzornik |
|   |prehodnega  |   | |   |    |   |prehodnega |
|   |podračuna   |   | |   |    |   |podračuna |
|   |nadzornika na |   | |   |    |   |iz     |
|   |prehodni,   |   | |   |    |   |katerega  |
|   |zbirni    |   | |   |    |   |se     |
|   |prehodni ali |   | |   |    |   |sredstva  |
|   |vplačilni   |   | |   |    |   |razporejajo|
|   |podračun v  +------+--+-----+-------+-----+-----------+
|   |postopku   |SŠOd | |   |    |   | SŠod   |
|   |davčne izvršbe|   | |   |    |   |določi   |
|   |       |   | |   |    |   |nadzornik |
|   |       |   | |   |    |   |podračuna, |
|   |       |   | |   |    |   |na     |
|   |       |   | |   |    |   |katerega  |
|   |       |   | |   |    |   |se     |
|   |       |   | |   |    |   |sredstva  |
|   |       |   | |   |    |   |razporejajo|
+-----+--------------+------+--+-----+-------+-----+-----------+
                               «.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-360/2012/11
Ljubljana, dne 26. junija 2012
EVA 2012-1611-0113
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina