Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2126. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Edina, stran 5284.

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja na predlog družbe Droga Kolinska Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, ki jo zastopa član uprave Enzo Smrekar, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) v zvezi z 21. členom Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi o prenehanju priznanja naravne mineralne vode naslednjo
O D L O Č B O
o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Edina
Naravni mineralni vodi pod blagovno znamko Edina, ki je bila priznana z odločbama št. 324-02-177/00 z dne 7. 6. 2001 in 324-02-176/00/4 z dne 21. 6. 2004 ter katere priznanje je bilo objavljeno z Odločbo št. 3 o priznanju naravne mineralne vode (Uradni list RS, št. 99/01) preneha priznanje naravne mineralne vode.
Št. 324-02-177/00/6
Ljubljana, dne 28. junija 2012
EVA 2012-2330-0168
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost