Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1984. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju varstvenega nadzorstva, stran 4860.

Na podlagi četrtega odstavka 143. člena v zvezi z drugim odstavkom 105. člena in sedmim odstavkom 106. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 9/11 – ZP-1G) in 127. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 91/11) izdaja minister za pravosodje in javno upravo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju varstvenega nadzorstva
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju varstvenega nadzorstva (Uradni list RS, št. 85/09) se v tretjem odstavku 2. člena v prvem stavku beseda »sodišče« nadomesti z besedilom »organ, ki odloča o pogojnem odpustu«.
V drugem stavku se beseda »sodišču« nadomesti z besedilom »organu, ki odloča o pogojnem odpustu«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »sodišča« doda besedilo »oziroma odločbe organa, ki odloča o pogojnem odpustu«.
V drugem odstavku se za besedo »sodišče« doda besedilo »oziroma organ, ki odloča o pogojnem odpustu«.
3. člen
V 7. členu se za besedilom »sodišču,« črtata besedi »in sicer«, za besedo »kazni« pa se doda besedilo »organu, ki odloča o pogojnem odpustu«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se v tretji alinei za besedo »sodišču« doda besedilo »oziroma organu, ki odloča o pogojnem odpustu«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-205/2012
Ljubljana, dne 17. maja 2012
EVA 2012-2030-0022
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje in javno upravo
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost