Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1915. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi«, stran 4649.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 88. člen Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 11. redni seji dne 4. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi« (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/2003 – prečiščeno besedilo, 83/2009), se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
»Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in vodstvene sposobnosti,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje slovenskega jezika in s potrdilom izkazano znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat mora ob prijavi predložiti vizijo delovanja javnega zavoda za mandatno obdobje.
Imenovanje direktorja se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ustanovitelja.
Obvezne sestavine razpisa so pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Če se na javni razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi razpisa ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje ustanovitelj tudi, če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, vendar največ za eno leto.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/2003
Zagorje ob Savi, dne 4. junija 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost