Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1911. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o podelitvi koncesije, stran 4636.

Na podlagi 190. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. seji dne 31. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o podelitvi koncesije
1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o podelitvi koncesije (Uradni list RS, št. 14/97).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0009/2012
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.