Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1902. Obvezna razlaga 18. člena Odloka o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske, stran 4622.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) in 104. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 3/12 – uradno prečiščeno besedilo UPB2) in 104. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 6/10) sta Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 5. 2012 in Občinski svet Občine Šentjernej na 13. seji dne 30. 5. 2012 sprejela
O B V E Z N O R A Z L A G O
18. člena Odloka o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (Uradni list RS, št. 92/99 in 63/00)
v naslednjem besedilu:
»Šteje se, da so »objekti in ureditve, za katere tehnologija še ni povsem določena«, ki jih dopušča 18. člen Odloka o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (Uradni list RS, št. 92/99 in 63/00) tudi objekti in ureditve, ki v grafičnem delu prostorskega akta niso prikazani, so pa nujno potrebni za uveljavljanje sodobnih tehnoloških postopkov ravnanja z odpadki, če ti ne bodo poslabšali kvalitete bivanja zunaj območja lokacijskega načrta, delovnih pogojev na območju deponije in ne bodo spreminjali krajinske slike širšega območja.«
Št. 350-13/2012-2
Novo mesto, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
Št. 032-141/2012-OS
Šentjernej, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l.r.