Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1900. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4622.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. redni seji dne 31. maja 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine, parc. št. 890/2, površine 369 m2, parc. št. 890/3, površine 228 m2, parc. št. 890/4, površine 109 m2, parc. št. 890/5, površine 136 m2, parc. št. 890/6, površine 240 m2, parc. št. 890/9, površine 229 m2 in parc. št. 890/10, površine 169 m2, vse katastrska občina 113 – Kupšinci.
2. člen
Parcele št. 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/9 in 890/10, vse katastrska občina 113 – Kupšinci postanejo lastnina Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, matična štev. 5883172 do 1/1(celote).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-0001/2012-2(183)
Murska Sobota, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.