Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1895. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN območja Laško desni breg z oznako KC1a, stran 4611.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10), Zakona o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN območja Laško desni breg z oznako KC1a
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja Laško desni breg z oznako KC1a, katerega je izdelal Erigo d.o.o. Župančičeva ulica 19, iz Slovenske Bistrice, pod št. projekta 9/11 april 2012. Postopek spremembe prostorskega dokumenta je bil uveden s sklepom župana objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/11. Osnovni in spremenjen prostorski dokument je bil objavljena v Uradnem listu SRS, št. 2/81 in Uradnem listu RS, št. 25/00.
Kompleks sprememb obsega sledeča zemljišča:
(1) Parcelne številke k.o. Laško
243/2 – del, 243/6 – del, 243/5, 243/3, 566/2, 566/1, 565, 549/15, 170/1, 170/4, 170/3, 549/14, 549/8 – del, 148/9 – del, 148/1 – del, 148/5 – del, 148/3, 171 – del, 148/10 – del, 148/7, 148/5, 549/16, 148/7, 549/7, 148/2, 148/6 – del, 552/1 – del, 552/5, 552/15, 552/11, 552/14, 552/29, 552/28, 559, 552/27, 552/12, 558/2, 552/13, 552/24, 549/1.
II.
Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja Laško desni breg z oznako KC1a se bo razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško v predverju Urada Župana. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 20. junija 2012 do 20. julija 2012. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka odloka bo možen v delovnem času občinske uprave. Osnutek bo razgrnjen tudi v prostorih Krajevne skupnosti Laško, Trubarjeva ulica 3, Laško ob ponedeljkih in četrtkih med 9. in 13. uro. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih ŠMOCLA Laško, Mestna ulica 2, Laško in to v sredo 18. 7. 2012 ob 18. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek odloka bo prikazan tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 20. 7. 2012. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih (Tajništvo urada župana, sedež KS Laško Trubarjeva ulica 3, Laško) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Št. 3505-01/2010
Laško, dne 12. junija 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.