Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad, stran 4607.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji, ki je bila dne 16. marca 2012, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad
1. člen
V Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Grad (Uradni list RS, št. 39/06) se črtata 6. in 7. člen.
2. člen
Črta se besedilo 8. člena pravilnika in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Stimulacija ob zaključku študija na sedanji 1. bolonjski stopnji je 210,00 EUR, stimulacija ob zaključku študija na 2. bolonjski stopnji pa tudi 210,00 EUR.
Za študente, ki končujejo študij po dosedanjih (starih) študijskih programih, je stimulacija ob zaključku na univerzitetnem študijskem programu 420,00 EUR, na visokošolskem študiju 315,00 EUR in na višješolskem študiju 170,00 EUR.
Stimulacija ob magisteriju znanosti (raven 8/1) znaša 672,00 EUR, stimulacija ob doktoratu (raven 8/2, 3. bolonjska stopnja) pa znaša 1008,00 EUR.
Študentu, ki v diplomski, magistrski ali doktorski nalogi obravnava tematiko, vezano na območje Občine Grad, se stimulacija poveča za 50 % stimulacije ob diplomi, magisteriju ali doktoratu.«
3. člen
Črta se besedilo 14. člena Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad (Uradni list RS, št. 39/06) in besedilo 1. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad (Uradni list RS, št. 25/07) in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Višina stimulacije študentom za vpis v višji letnik znaša:
– za višješolski program 53,00 EUR
– za visokošolski program 1. bolonjske stopnje 63,00 EUR
– za visokošolski strokovni in univerzitetni program 2. bolonjske stopnje 72,00 EUR
– za univerzitetni študij po starem programu 84,00 EUR.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-187/12-OS
Grad, dne 16. marca 2012
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.