Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1887. Sklep o letni ceni najema grobov na pokopališču Bistrica ob Sotli, stran 4604.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 13. redni seji dne 30. 5. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
Cena letnega najema grobov na pokopališču Bistrica ob Sotli znaša za plačila v letu 2012 za:
– enojni grob do 4 m² 12,00 €
– družinski grob do 4 m² 18,00 € in za vsak nadaljnji m² 6 €.
V ceno je zajet 20 % davek na dodano vrednost.
Cena najema grobov velja do preklica.
S tem dnem preneha veljati sklep štev: 032-0001/2009-16-07 z dne 29. 1. 2009.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-03-13
Bistrica ob Sotli, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.