Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1885. Poročilo o izidu volitev v svet in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2012, stran 4585.

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in zapisnikov o izidu glasovanja po pošti Volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 8. junija 2012 sestavila in sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev v svet in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2012
I.
VOLITVE V PRVI VOLILNI SKUPINI – FIZIČNE OSEBE
A.
VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ PRVE VOLILNE SKUPINE – FIZIČNE OSEBE
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 in 2. junija 2012 je imelo pravico voliti 108.911 volivcev, pri čemer je bilo 108.910 volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije za sestavo volilnega imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 17.785 volivcev (16,33 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1.426 volivcev na voliščih (8,02 % od volivcev, ki so glasovali),
– 16.359 volivcev po pošti (91,98 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 2.076 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 1.006 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 28 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 710 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012 oziroma 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012 oziroma do 3. 6. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012 oziroma 1. 6. 2012,
– 332 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 15.709 glasovnic, od tega:
– 1.426 glasovnic na voliščih,
– 14.283 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 661 glasovnic (4,21 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 66 glasovnic na voliščih (4,63 % od oddanih na voliščih),
– 595 glasovnic po pošti (4,17 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 15.048 glasovnic, od tega:
– 1.360 glasovnic na voliščih.
– 13.688 glasovnic po pošti.
A1.
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v prvi volilni skupini (fizične osebe) po posameznih volilnih enotah:
I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA: za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Volilo se je 3 člane.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 8.217 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.312 volivcev (15,97 % volilnih upravičencev), od tega:
– 77 volivcev na voliščih (5,87 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.235 volivcev po pošti (94,13 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 153 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 70 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 66 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 15 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.159 glasovnic, od tega:
– 77 glasovnic na voliščih,
– 1.082 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 47 glasovnic (4,06 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 4 glasovnice na voliščih (5,19 % od oddanih na voliščih),
– 43 glasovnic po pošti (3,97 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.112 glasovnic, od tega:
– 73 glasovnic na voliščih,
– 1.039 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice
Slovenije                     116 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 283 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Tonkli Pavel, roj. 1960, Breginj 75, Breginj
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   451 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Šavli Klemen, roj. 1977, Čiginj 16, Tolmin
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              262 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Lesica Marjan, roj. 1960, Kozarno 1, Dobrovo v Brdih
II. VOLILNA ENOTA KOPER za območja naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen. Volilo se je dva člana.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 2. junija 2012 je imelo pravico voliti 6.027 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 992 volivcev (16,46 % volilnih upravičencev), od tega:
– 38 volivcev na voliščih (3,83 % od volivcev, ki so glasovali),
– 954 volivcev po pošti (96,17 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 66 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 20 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 18 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 3. 6. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 1. 6. 2012,
– 26 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 926 glasovnic, od tega:
– 38 glasovnic na voliščih,
– 888 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, so bile neveljavne 4 glasovnice (0,43 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 4 glasovnice po pošti (0,45 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 922 glasovnic, od tega:
– 38 glasovnic na voliščih,
– 884 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jogan Sandi           308 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
2. Ime kandidata: Korenika Matej         337 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
3. Ime kandidata: Štok David            401 glas
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
4. Ime kandidata: Može Anton           285 glasov
(skupina članov)
5. Ime kandidata: Markočič Danilo         299 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
IZVOLJENA STA:
1. Korenika Matej, roj. 1978, Korte 115 C, Izola – Isola
2. Štok David, roj. 1967, Dutovlje 40 C, Dutovlje
III. VOLILNA ENOTA KRANJ za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Gorje. Volilo se je tri člane.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.720 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1298 volivcev (19,32 % volilnih upravičencev), od tega:
– 99 volivcev na voliščih (7,63 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.199 volivcev po pošti (92,37 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 193 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 90 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 1 glasovnica, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 63 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 39 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.105 glasovnic, od tega:
– 99 glasovnic na voliščih,
– 1.006 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 34 glasovnic (3,08 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 5 glasovnic na voliščih (5,05 % od oddanih na voliščih),
– 29 glasovnic po pošti (2,88 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.071 glasovnic, od tega:
– 94 glasovnic na voliščih,
– 977 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 127 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska kmečka
zveza                      302 glasova
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Jeglič Janko, roj. 1967, Podbrezje 192, Naklo
3. Ime liste: Lista govedorejskih društev
Kranj-Tržič, Zgornja Gorenjska in Škofja Loka   174 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Dolinar Marko, roj. 1961, Voglje, Na vasi 12, Šenčur
4. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                  125 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečka lista – Društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja         343 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pintar Dušan, roj. 1959, Sestranska vas 41, Gorenja vas
IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer. Volilo se je šest članov.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 15.429 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.204 volivcev (14,28 % volilnih upravičencev), od tega:
– 161 volivcev na voliščih (7,30 % od volivcev, ki so glasovali),
– 2.043 volivcev po pošti (92,70 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 348 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 153 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 8 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 117 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 70 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.856 glasovnic, od tega:
– 161 glasovnic na voliščih,
– 1.695 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 156 glasovnic (8,41 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 18 glasovnic na voliščih (11,18 % od oddanih na voliščih),
– 138 glasovnic po pošti (8,14 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.700 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 1.557 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                  255 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Romšak Jožef, roj. 1960, Podjelše 5, Kamnik
2. Ime liste: Društvo za gospodarski
in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani      153 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   570 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Smrkolj Ciril, roj. 1949, Šentožbolt 1, Trojane
2. Strle Franc, roj. 1949, Iška 11, Ig
3. Košir Vinko, roj. 1957, Zabočevo 10, Borovnica
4. Ime liste: Govedorejsko društvo Domžale
in Govedorejsko društvo Kamnik          169 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije                 75 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              478 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Zupančič Cvetko, roj. 1959, Vrh pri Višnji Gori 22, Višnja Gora
2. Šušteršič Janez, roj. 1946, Seničica 1, Medvode
V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški Potok, Osilnica in Kostel. Volil se je en član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 2.581 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 595 volivcev (23,05 % volilnih upravičencev), od tega:
– 86 volivcev na voliščih (14,45 % od volivcev, ki so glasovali),
– 509 volivcev po pošti (85,55 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 83 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 48 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 3 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 19 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 13 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 512 glasovnic, od tega:
– 86 glasovnic na voliščih,
– 426 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 7 glasovnic (1,37 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 4 glasovnice na voliščih (4,65 % od oddanih na voliščih),
– 3 glasovnice po pošti (0,70 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 505 glasovnic, od tega:
– 82 glasovnic na voliščih,
– 423 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Blažević Josip          48 glasov
(Zveza društev rejcev drobnice Slovenije)
2. Ime kandidata: Marn Alojz           133 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
3. Ime kandidata: Levstik Ivan          196 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
4. Ime kandidata: Prelesnik Franc         128 glasov
(Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)
IZVOLJEN JE:
1. Levstik Ivan, roj. 1958, Dvorska vas 48, Velike Lašče
VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Loška dolina. Volilo se je dva člana.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 2. junija 2012 je imelo pravico voliti 4.683 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 793 volivcev (16,93 % volilnih upravičencev), od tega:
– 29 volivcev na voliščih (3,66 % od volivcev, ki so glasovali),
– 764 volivcev po pošti (96,34 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 61 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 29 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 19 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 3. 6. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 1. 6. 2012,
– 11 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 732 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 703 glasovnice po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (0,14 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 1 glasovnica po pošti (0,14 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 731 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 702 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bajc Josip                   342 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
2. Keš Franc                   245 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
3. Cucek Darko                  119 glasov
(Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)
4. Pirc Andrej                  181 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
5. Okoliš Janez                  268 glasov
(Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza)
6. Juršinovič Zdenko               158 glasov
(Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)
IZVOLJENA STA:
1. Bajc Josip, roj. 1949, Matenja vas 70, Prestranek
2. Okoliš Janez, roj. 1961, Nadlesk 28, Stari trg pri Ložu
VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog - Trebelno. Volilo se je štiri člane.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 9.737 volivcev, pri čemer je bilo 9.736 volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije za sestavo volilnega imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 1.795 volivcev (18,43 % volilnih upravičencev), od tega:
– 146 volivcev na voliščih (8,13 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.649 volivcev po pošti (91,87 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 231 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 123 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 60 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 44 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.564 glasovnic, od tega:
– 146 glasovnic na voliščih,
– 1.418 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 78 glasovnic (4,99 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 5 glasovnic na voliščih (3,42 % od oddanih na voliščih),
– 73 glasovnic po pošti (5,15 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.486 glasovnic, od tega:
– 141 glasovnic na voliščih,
– 1.345 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni
razvoj podeželja ter ohranjanje naravne in
kulturne dediščine – Društvo Grmčani       141 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Lista Janez Slak          524 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Košak Matjaž, roj. 1977, Dolenji Maharovec 21, Šentjernej
2. Gruden Vanja, roj. 1985, Semič, Vajdova Ulica 63, Semič
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              281 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Jevnikar Marjan, roj. 1956, Dol pri Trebnjem 8, Trebnje
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   242 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kukenberger Anton, roj. 1961, Gorenje Ponikve 20, Trebnje
5. Ime liste: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije                 86 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                  104 glasovi
Število mandatov: 0
7. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 108 glasov
Število mandatov: 0
VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki. Volilo se je tri člane.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.777 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.097 volivcev (16,19 % volilnih upravičencev), od tega:
– 91 volivcev na voliščih (8,30 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.006 volivcev po pošti (91,70 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 151 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 80 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 42 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 29 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 946 glasovnic, od tega:
– 91 glasovnic na voliščih,
– 855 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 47 glasovnic (4,97 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 1 glasovnica na voliščih (1,10 % od oddanih na voliščih),
– 46 glasovnic po pošti (5,38 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 899 glasovnic, od tega:
– 90 glasovnic na voliščih,
– 809 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija    70 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo članov
sindikata kmetov                 262 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Beci Božidar, roj. 1965, Razbor 44, Loka pri Zidanem Mostu
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   153 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kožar Ivan, roj. 1967, Reštanj 5 A, Senovo
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              238 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pribožič Franc, roj. 1946, Dečno Selo 25, Artiče
5. Ime liste: Društvo za gospodarski
in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani      87 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                  89 glasov
Število mandatov: 0
IX. VOLILNA ENOTA CELJE za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Volilo se je štiri člane.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 11.640 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.156 volivcev (18,52 % volilnih upravičencev), od tega:
– 177 volivcev na voliščih (8,21 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.979 volivcev po pošti (91,79 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 313 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 169 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 90 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 50 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.843 glasovnic, od tega:
– 177 glasovnic na voliščih,
– 1.666 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 72 glasovnic (3,91 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 11 glasovnic na voliščih (6,21 % od oddanih na voliščih),
– 61 glasovnic po pošti (3,66 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.771 glasovnic, od tega:
– 166 glasovnic na voliščih,
– 1.605 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija    77 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 286 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Golavšek Marjan, roj. 1963, Matke 34b, 3312 Prebold
3. Ime liste: Lista Anton Plevčak         247 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   287 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Sedminek Rok, roj. 1976, Podlog v
Savinjski dolini 30 B, Šempeter v Savinjski dolini
5. Ime liste: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije                 90 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Lista Vinko But in skupina članov  334 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. But Vinko, roj. 1973, Zgornja Kostrivnica 12, Podplat
7. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              450 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Vrisk Peter, roj. 1961, Ivenca 16, Vojnik
X. VOLILNA ENOTA PTUJ za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole, Poljčane. Volilo se je pet članov.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 12.512 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.702 volivcev (13,60 % volilnih upravičencev), od tega:
– 121 volivcev na voliščih (7,11 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.581 volivcev po pošti (92,89 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 259 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 120 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 92 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 43 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.443 glasovnic, od tega:
– 121 glasovnic na voliščih,
– 1.322 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 63 glasovnic (4,37 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 3 glasovnice na voliščih (2,48 % od oddanih na voliščih),
– 60 glasovnic po pošti (4,54 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.380 glasovnic, od tega:
– 118 glasovnic na voliščih,
– 1.262 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   431 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Obran Franc, roj. 1959, Zabovci 35, Markovci
2. Kosi Miroslav, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 135 glasov
Število mandatov:0
3. Ime liste: Lista Mihe Leskovarja        200 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Leskovar Miha, roj. 1985, Skrblja 3, Majšperk
4. Ime liste: Zveza združenj rejcev
prašičev Slovenije                136 glasov
Število mandatov:0
5. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija    123 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              355 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Toplak Simon, roj. 1940, Juršinci 21, Juršinci
2. Rajšp Janez, roj. 1956, Drvanja 6, Benedikt
XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Volilo se je dva člana.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 2. junija 2012 je imelo pravico voliti 5.053 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 658 volivcev (13,02 % volilnih upravičencev), od tega:
– 29 volivcev na voliščih (4,41 % od volivcev, ki so glasovali),
– 629 volivcev po pošti (95,59 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 76 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 19 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 50 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 3. 6. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 3. 6. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 1. 6. 2012,
– 7 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 582 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 553 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 4 glasovnice (0,69 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 4 glasovnice po pošti (0,72 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 578 glasovnic, od tega:
– 29 glasovnic na voliščih,
– 549 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Sternad Alojz                 218 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
2. Jurše Tomaž                  152 glasov
(Društvo lastnikov gozdov Pohorje-Kozjak)
3. Brunček Franc                  49 glasov
(Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeželje SDS)
4. Perko Anton                  176 glasov
(Upravni odbor Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza)
5. Stožer-Papež Rok                69 glasov
(UO Kmečkega društva Nova Slovenija)
6. Wolfgruber Maks                129 glasov
(Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)
7. Golob Janez                  111 glasov
(Upravni odbor Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza)
IZVOLJENA STA:
1. Sternad Alojz, roj. 1943, Rače, Mariborska cesta 12, Rače
2. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja Velka
XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. Voli se tri člane.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.219 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.084 volivcev (17,43 % volilnih upravičencev) od tega:
– 143 volivcev na voliščih (13,19 % od volivcev, ki so glasovali),
– 941 volivcev po pošti (86,81 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 142 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 59 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 64 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 19 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 942 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 799 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 49 glasovnic (5,20 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 6 glasovnic na voliščih (4,20 % od oddanih na voliščih),
– 43 glasovnic po pošti (5,38 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 893 glasovnic, od tega:
– 137 glasovnic na voliščih,
– 756 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              339 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Arlič Sonja, roj. 1964, Škale 82, Velenje
2. Štrekelj Štefan, roj. 1958, Breznica 12, Prevalje
2. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   99 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije                 30 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   149 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Čas Jožef, roj. 1953, Turiška vas 1,
Šmartno pri Slovenj Gradcu
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 132 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Društvo kmetijskih inženirjev
in tehnikov Koroške                144 glasov
Število mandatov: 0
XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje, Apače. Volilo se je pet članov.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 14.216 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.294 volivcev (16,14 % volilnih upravičencev), od tega:
– 229 volivcev na voliščih (9,98 % od volivcev, ki so glasovali),
– 2.065 volivcev po pošti (90,02 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 195 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 109 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 61 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 21 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 2.099 glasovnic, od tega:
– 229 glasovnic na voliščih,
– 1.870 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 99 glasovnic (4,72 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 9 glasovnic na voliščih (3,93 % od oddanih na voliščih),
– 90 glasovnic po pošti (4,81 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 2.000 glasovnic, od tega:
– 220 glasovnic na voliščih,
– 1.780 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   550 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Camplin Igor, roj. 1982, Bogojina 107, Bogojina
2. Vöröš Tibor, roj. 1983, Središče 23, Prosenjakovci
2. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   55 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Prašičerejska društva
in strojna krožka Pomurja             234 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              372 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Bračko Jožef, roj. 1963, Lastomerci 15, Gornja Radgona
5. Ime liste: Lista Franc Režonja         622 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Režonja Franc, roj. 1958, Renkovci 81, Turnišče
2. Meolic Jožef, roj. 1947, Mali Bakovci 22, Murska Sobota
6. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 167 glasov
Število mandatov: 0
B.
VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ PRVE VOLILNE SKUPINE – FIZIČNE OSEBE
1. Na volitvah v svete območnih enot KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 108.911 volivcev, pri čemer je bilo 108.910 volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije za sestavo volilnega imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 17.785 volivcev (16,33 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1.532 volivcev na voliščih (8,61 % od volivcev, ki so glasovali),
– 16.253 volivcev po pošti (91,39 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 2.410 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 1.173 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 39 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 810 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 388 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 15.375 glasovnic, od tega:
– 1.532 glasovnic na voliščih,
– 13.843 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 706 glasovnic (4,59 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 91 glasovnic na voliščih (5,94 % od oddanih na voliščih),
– 615 glasovnic po pošti (4,44 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 14.669 glasovnic, od tega:
– 1.441 glasovnic na voliščih.
– 13.228 glasovnic po pošti.
B1.
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v prvi volilni skupini (fizične osebe) po posameznih volilnih enotah:
1. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA. Volilo se je 10 članov:
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVA GORICA v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 8.217 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.309 volivcev (15,93 % volilnih upravičencev), od tega:
– 77 volivcev na voliščih (5,88 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.232 volivcev po pošti (94,12 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 153 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 70 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 66 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 15 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.156 glasovnic, od tega:
– 77 glasovnic na voliščih,
– 1.079 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 46 glasovnic (3,98 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 4 glasovnice na voliščih (5,19 % od oddanih na voliščih),
– 42 glasovnic po pošti (3,89 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.110 glasovnic, od tega:
– 73 glasovnic na voliščih,
– 1.037 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije                118 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Grego Milan, roj. 1954, Grahovo ob Bači 73, Grahovo ob Bači
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   425 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Vodopivec Franc, roj. 1956, Potok pri Dornberku 29, Dornberk
2. Kavčič Jurij, roj. 1960, Gozdarska pot 2, Cerkno
3. Rehar Ivan, roj. 1950, Na Produ 10, Vipava
4. Curk Peter, roj. 1961, Vrhpolje 31, Vipava
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              326 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Vetrih Zoran, roj. 1955, Batuje 1, Črniče
2. Levpušček Danijel, roj. 1974, Tolminski Lom 8, Most na Soči
3. Terčič Stojan, roj. 1957, Podsabotin 41, Kojsko
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 241 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Štor Radovan, roj. 1961, Velike Žablje 45, Dobravlje
2. Majcen Mitja, roj. 1968, Miren 117 A, Miren
II. VOLILNA ENOTA KOPER. Volilo se je 8 članov:
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOPER v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.027 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 954 volivcev (15,83 % volilnih upravičencev) od tega:
– 89 volivcev na voliščih (9,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 865 volivcev po pošti (90,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 138 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 64 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 47 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 23 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 816 glasovnic, od tega:
– 89 glasovnic na voliščih,
– 727 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 47 glasovnic (5,76 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 18 glasovnic na voliščih (20,22 % od oddanih na voliščih),
– 29 glasovnic po pošti (3,99 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 769 glasovnic, od tega:
– 71 glasovnic na voliščih,
– 698 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              466 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Štok David, roj. 1967, Dutovlje 40 C, Dutovlje
2. Klodič Mirjana, roj. 1964, Piranska ulica 1 A, Izola – Isola
3. Tavčar Milena, roj. 1951, Križ 158, Sežana
4. Zelenjak Robert, roj. 1975, Vinogradniška pot 29, Ankaran – Ancarano
5. Volk Matjaž, roj. 1960, Barka 35, Vremski Britof
2. Ime liste: Lista Anton Može          100 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Može Anton, roj. 1953, Senožeče 102 M, Senožeče
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   203 glasovi
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Korenika Matej, roj. 1978, Korte 115 C, Izola – Isola
2. Čebulj Leon, roj. 1963, Tržaška ulica 5, Izola – Isola Pobegi
III. VOLILNA ENOTA KRANJ. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KRANJ v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.720 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.291 volivcev (19,21 % volilnih upravičencev), od tega:
– 99 volivcev na voliščih (7,67 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.192 volivcev po pošti (92,33 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 193 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 90 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 1 glasovnica, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 63 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 39 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.098 glasovnic, od tega:
– 99 glasovnic na voliščih,
– 999 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 35 glasovnic (3,19 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 6 glasovnic na voliščih (6,06 % od oddanih na voliščih),
– 29 glasovnic po pošti (2,90 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1063 glasovnic, od tega:
– 93 glasovnic na voliščih,
– 970 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   316 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Porenta Janez, roj. 1959, Škofjeloška cesta 32, Kranj
2. Čadež Jožef, roj. 1955, Srednja vas - Poljane 1,
Poljane nad Škofjo Loko
3. Ješe Alojzij, roj. 1954, Jama 26, Mavčiče
2. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                  113 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Tičar Ivan, roj. 1954, Voklo 86, Šenčur
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              364 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Golorej Janko, roj. 1946, Voklo 53, Šenčur
2. Šifrer Tomaž, roj. 1954, Žabnica 19, Žabnica
3. Razinger Peter, roj. 1961, Javorniški Rovt 12, Jesenice
4. Bogataj Zdravko, roj. 1959, Bukovica 30, Selca
4. Ime liste: Lista Govedorejskih
društev Kranj – Tržič, Zgornja Gorenjska
in Škofja Loka                  183 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Urbanc Alojz, roj. 1959, Goriče 24, Golnik
2. Jagodic Marko, roj. 1982, Selca 25, Selca
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                  87 glasov
Število mandatov: 0
IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA. Volilo se je 12 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS LJUBLJANA v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 15.429 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.171 volivcev (14,07 % volilnih upravičencev), od tega:
– 161 volivcev na voliščih (7,42 % od volivcev, ki so glasovali),
– 2.010 volivcev po pošti (92,58 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 348 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 153 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 8 glasovnic, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 117 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 70 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.823 glasovnic, od tega:
– 161 glasovnic na voliščih,
– 1.662 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 135 glasovnic (7,41 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 18 glasovnic na voliščih (11,18 % od oddanih na voliščih),
– 117 glasovnic po pošti (7,04 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.688 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 1.545 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Društvo za gospodarski
in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani      162 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pivec Zdenko, roj. 1980, Prelesje 4, Dole pri Litiji
2. Ime liste: Govedorejsko društvo Domžale
in Govedorejsko društvo Kamnik          216 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Berlec Peter, roj. 1959, Podhruška 6, Kamnik
3. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                  239 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Romšak Jožef, roj. 1960, Podjelše 5, Kamnik
2. Suhoveršnik Alojz, roj. 1967, Spodnje
Gameljne 36, Ljubljana – Šmartno
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              599 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Matjan Viktor, roj. 1966, Podmilj 12, Blagovica
2. Oven Albin, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, Dobrova
3. Černe Franc, roj. 1955, Gozd-Reka 1 A, Šmartno pri Litiji
4. Kokelj Anton, roj. 1963, Vrh Sv. Treh Kraljev 14, Rovte
5. Oblak Pavel, roj. 1967, Drenov Grič 8, Vrhnika
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   472 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Žagar Janez, roj. 1959, Besnica 23 A, Ljubljana
2. Beja Janez, roj. 1969, Konjšica – del 29, Polšnik
3. Mušič Franc, roj. 1955, Jemčeva cesta 25, Trzin
V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE. Volilo se je 8 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOČEVJE v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 2.581.
2. Glasovalo je skupaj 584 volivcev (22,63 % volilnih upravičencev), od tega:
– 86 volivcev na voliščih (14,73 % od volivcev, ki so glasovali),
– 498 volivcev po pošti (85,27 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 83 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 48 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 3 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 19 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 13 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 501 glasovnic, od tega:
– 86 glasovnic na voliščih,
– 415 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 9 glasovnic (1,80 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 2 glasovnici na voliščih (2,33 % od oddanih na voliščih),
– 7 glasovnic po pošti (1,69 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 492 glasovnic, od tega:
– 84 glasovnic na voliščih,
– 408 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                  101 glas
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Prelesnik Franc, roj. 1948, Nemška vas 22, Ribnica
2. Kocjančič Marko, roj. 1961, Gotenica 2, Kočevska Reka
2. Ime liste: Lista Anica Padovac         59 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
1. Padovac Anica, roj. 1950, Selo pri Kostelu 3, Kostel
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   127 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marolt Jože, roj. 1964, Gorenje Podpoljane 3, Ortnek
2. Vasič Borut, roj. 1981, Prhajevo 1, Velike Lašče
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              189 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Levstik Ivan, roj. 1958, Dvorska vas 48, Velike Lašče
2. Vodičar Franc, roj. 1967, Zdenska vas 45, Videm – Dobrepolje
3. Levstek Peter, roj. 1944, Petrinci 13, Sodražica
5. Ime liste: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije                 16 glasov
Število mandatov: 0
VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA. Volilo se je 8 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS POSTOJNA v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 4.683 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 764 volivcev (16,31 % volilnih upravičencev), od tega:
– 49 volivcev na voliščih (6,41 % od volivcev, ki so glasovali),
– 715 volivcev po pošti (93,59 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 80 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 57 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 2 glasovnici, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 10 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 11 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 684 glasovnic, od tega:
– 49 glasovnic na voliščih,
– 635 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 41 glasovnic (5,99 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 4 glasovnice na voliščih (8,16 % od oddanih na voliščih),
– 37 glasovnic po pošti (5,83 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 643 glasovnic, od tega:
– 45 glasovnic na voliščih,
– 598 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   343 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Janežič Anton Tonjo, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica
2. Okoliš Janez, roj. 1961, Nadlesk 28, Stari trg pri Ložu
3. Štavar Edvard, roj. 1946, Zagorje 105, Pivka
4. Otoničar Vincenc, roj. 1955, Begunje pri Cerknici 48, Begunje pri Cerknici
5. Dužnik Rafael, roj. 1964, Hrenovice 35, Postojna
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              242 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Suša Anton, roj. 1973, Strane 27, Hruševje
2. Kraševec Rafael, roj. 1952, Studenec 12b, Nova vas
3. Kresevič Peter, roj. 1975, Jasen 24, Ilirska Bistrica
3. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                  58 glasov
Število mandatov: 0
VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVO MESTO v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 9.737 volivcev, pri čemer je bilo 9.736 volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije za sestavo volilnega imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 1.783 volivcev (18,31 % volilnih upravičencev), od tega:
– 146 volivcev na voliščih (8,19 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.637 volivcev po pošti (91,81 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 231 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 123 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 60 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 44 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.552 glasovnic, od tega:
– 146 glasovnic na voliščih,
– 1.406 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 74 glasovnic (4,77 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 5 glasovnic na voliščih (3,42 % od oddanih na voliščih),
– 69 glasovnic po pošti (4,91 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.478 glasovnic, od tega:
– 141 glasovnic na voliščih,
– 1.337 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Lista Janeza Slaka         544 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Slak Janez, roj. 1977, Dolenji Podboršt 5, Mirna Peč
2. Gruden Vanja, roj. 1985, Vajdova Ulica 63, Semič
3. Rogelj Alojz, roj. 1977, Češnjevek 1, Trebnje
4. Jaklič Andrej, roj. 1967, Krasinec 14, Gradec
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              263 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Kramar Janez, roj. 1968, Trg 5, Mirna Peč
2. Bregant Janez, roj. 1964, Paradiž 4, Mokronog
3. Ime liste: Društvo za gospodarski
in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani      117 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Bratkovič Janez, roj. 1952, Dolenja Brezovica 3 A, Šentjernej
4. Ime liste: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije                 84 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 132 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Štefanič Rajko, roj. 1947, Dragatuš 22, Dragatuš
6. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   248 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Dragovan Slavko, roj. 1961, Svržaki 9 B, Metlika
2. Kravcar Boris, roj. 1971, Praproče 13, Trebnje
7. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   90 glasov
Število mandatov: 0
VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS BREŽICE v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.777 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.098 volivcev (16,20 % volilnih upravičencev), od tega:
– 91 volivcev na voliščih (8,29 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.007 volivcev po pošti (91,71 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 151 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 80 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 42 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 29 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 947 glasovnic, od tega:
– 91 glasovnic na voliščih,
– 856 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 52 glasovnic (5,49 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 52 glasovnic po pošti (6,07 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 895 glasovnic, od tega:
– 91 glasovnic na voliščih,
– 804 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                  93 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kranjčevič Ivan, roj. 1979, Kobile 7, Leskovec pri Krškem
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              278 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Pribožič Franc, roj. 1946, Dečno Selo 25, Artiče
2. Gunčar Franc, roj. 1960, Čretež pri Krškem 10, Krško
3. Zevnik Janez, roj. 1959, Dolenje Skopice 53 B, Krška vas
3. Ime liste: Društvo za gospodarski
in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne
in kulturne dediščine – Društvo Grmčani      51 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   170 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Preskar Alenka, roj. 1966, Silovec 20, Sromlje
2. Jordan Franc, roj. 1962, Malence 12, Kostanjevica na Krki
5. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   71 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Vranetič Franc, roj. 1953, Kapele 21, Kapele
6. Ime liste: Društvo članov
Sindikata kmetov                 232 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Orešek Boris, roj. 1958, Florjanska ulica 4, Sevnica
2. Škulj Vinko, roj. 1986, Dobrava ob Krki 7, Podbočje
3. Černelič Zvonko, roj. 1963, Dečno selo 48, Artiče
IX. VOLILNA ENOTA CELJE. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS CELJE v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 11.640 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.137 volivcev (18,36 % volilnih upravičencev), od tega:
– 177 volivcev na voliščih (8,28 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.960 volivcev po pošti (91,72 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 313 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 169 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 90 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 50 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.824 glasovnic, od tega:
– 177 glasovnic na voliščih,
– 1.647 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 58 glasovnic (3,18 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 13 glasovnic na voliščih (7,34 % od oddanih na voliščih),
– 45 glasovnic po pošti (2,73 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.766 glasovnic, od tega:
– 164 glasovnic na voliščih,
– 1.602 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Lista Peter Hostnik
in skupina članov                 309 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Hostnik Peter, roj. 1968, Polje ob Sotli 11, Buče
2. Javornik Stanko, roj. 1964, Rakovec 4, Grobelno
2. Ime liste: Lista Anton Plevčak         249 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Plevčak Anton, roj. 1959, Gabrovec 4a, Podplat
3. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 316 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Šket Janko, roj. 1963, Belo 12, Šmarje pri Jelšah
2. Rupnik Gregor, roj. 1980, Polžanska vas 15, Šmarje pri Jelšah
4. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   65 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za
razvoj kmetijstva in podeželja          517 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Tisel Simon, roj. 1966, Planina pri Sevnici 55, Planina pri Sevnici
2. Oset Ivan, roj. 1948, Drešinja vas 40, Petrovče
3. Obrul Martin, roj. 1948, Bezina 75, Slovenske Konjice
6. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   310 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Kunst Ferdinand, roj. 1955, Spodnje Grušovlje 12, Šempeter v Savinjski dolini
2. Kotnik Jože, roj. 1977, Kraberk 18, Loče
X. VOLILNA ENOTA PTUJ. Volilo se je 12 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS Ptuj v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 12.512 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.707 volivcev (13,64 % volilnih upravičencev), od tega:
– 121 volivcev na voliščih (7,09 % od volivcev, ki so glasovali),
– 1.586 volivcev po pošti (92,91 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 259 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 120 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 92 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 43 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 1.448 glasovnic, od tega:
– 121 glasovnic na voliščih,
– 1.327 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 54 glasovnic (3,73 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 3 glasovnice na voliščih (2,48 % od oddanih na voliščih),
– 51 glasovnic po pošti (3,84 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.394 glasovnic, od tega:
– 118 glasovnic na voliščih,
– 1.276 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Lista Mihe Leskovarja        200 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Napast Andrej, roj. 1983, Cirkovce 12, Cirkovce
2. Pečko Kekec Ljiljana, roj. 1958, Zgornji Porčič 115, Sv. Trojica v Slov. goricah
2. Ime liste: Zveza društev rejcev
prašičev Slovenije                122 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kacijan Franc, roj. 1956, Stražgonjca 17, Pragersko
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja         414 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Sadek Pučnik Karmen, roj. 1970, Dobrova pri Prihovi 5, Oplotnica
2. Rudolf Martin, roj. 1949, Spodnji Ključarovci 23, Velika Nedelja
3. Hergan Marjan, roj. 1952, Zgornje Jablane 21, Cirkovce
4. Kraner Boštjan, roj. 1979, Zamarkova 6, Lenart v Slov. goricah
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 113 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Hrga Ivan, roj. 1964, Dragovič 2a, Juršinci
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   386 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Unuk Milan, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce
2. Orthaber Jožef, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Pragersko
3. Kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37,
Lenart v Slov. goricah
6. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                  159 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kukovec Martin, roj. 1957, Podgorci 12 A, Podgorci
XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR. Volilo se je 8 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MARIBOR v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 5.053 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 657 volivcev (13 % volilnih upravičencev), od tega:
– 64 volivcev na voliščih (9,74 % od volivcev, ki so glasovali),
– 593 volivcev po pošti (90,26 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 124 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 31 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 3 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana,
– 79 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 11 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 533 glasovnic, od tega:
– 64 glasovnic na voliščih,
– 469 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 16 glasovnic (3 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 16 glasovnic po pošti (3,41 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 517 glasovnic, od tega:
– 64 glasovnic na voliščih,
– 453 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              166 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Kraner Stanislav, roj. 1960, Fala 1, Selnica ob Dravi
2. Sternad Alojz, roj. 1943, Mariborska cesta 12, Rače
3. Polanec Franc, roj. 1941, Ruperče 52, Malečnik
2. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   36 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov
Pohorje – Kozjak                 106 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Jurše Tomaž, roj. 1969, Smolnik 32, Ruše
2. Harič Šahtler Dragica, roj. 1969, Smolnik 24, Ruše
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                  48 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   161 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja Velka
2. Golob Janez, roj. 1956, Zlatoličje 123, Starše
3. Falež Branko, roj. 1959, Kovaška ulica 3, Orehova vas
XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC. Volilo se je 10 članov.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 6.219 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.073 volivcev (17,25 % volilnih upravičencev), od tega:
– 143 volivcev na voliščih (13,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 930 volivcev po pošti (86,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 142 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 59 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena
– 64 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
– 19 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta
4. Oddanih je bilo 931 glasovnic, od tega:
– 143 glasovnic na voliščih,
– 788 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 49 glasovnic (5,26 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 6 glasovnic na voliščih (4,20 % od oddanih na voliščih),
– 43 glasovnic po pošti (5,46 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 882 glasovnic, od tega:
– 137 glasovnic na voliščih,
– 745 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 125 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Plešivčnik Duško, roj. 1962, Libeliče 16, Libeliče
2. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   75 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Peruš Ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad Muto 46, Muta
3. Ime liste: Društvo kmetijskih inženirjev
in tehnikov Koroške                171 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Dihpol Konrad, roj. 1965, Zagrad 8, Prevalje
2. Preglau Franc, roj. 1956, Črneče 122, Dravograd
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              322 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Zagožen Stanko, roj. 1957, Podter 8, Ljubno ob Savinji
2. Krevh Matjaž, roj. 1957, Vič 2, Dravograd
3. Arlič Janko, roj. 1963, Škale 82, Velenje
4. Kobold Božo, roj. 1967, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 90, Šmartno pri Slovenj Gradcu
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   189 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Rihter Ivan, roj. 1961, Nova Štifta, Tirosek 58, Gornji Grad
2. Lah Izidor, roj. 1964, Brdinje 18, Ravne na Koroškem
XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA. Volilo se je 12 članov.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MURSKA SOBOTA v skupini fizičnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 14.216 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 2.257 volivcev (15,88 % volilnih upravičencev), od tega:
– 229 volivcev na voliščih (10,15 % od volivcev, ki so glasovali),
– 2.028 volivcev po pošti (89,85 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 195 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 109 glasovnic, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena
– 4 glasovnice, ker volilna karta ni bila podpisana
– 61 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012,
– 21 glasovnic, ker je bila v volilnemu gradivu samo volilna karta.
4. Oddanih je bilo 2.062 glasovnic, od tega:
– 229 glasovnic na voliščih,
– 1.833 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 90 glasovnic (4,36 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 12 glasovnic na voliščih (5,24 % od oddanih na voliščih),
– 78 glasovnic po pošti (4,26 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 1.972 glasovnic, od tega:
– 217 glasovnic na voliščih,
– 1.755 glasovnic po pošti.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS                 169 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kisilak Herman, roj. 1953, Serdica 1 D, Rogašovci
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja              363 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Štuhec Franc, roj. 1958, Gajševci 13, Križevci pri Ljutomeru
2. Bračko Jožef, roj. 1963, Lastomerci 15, Gornja Radgona
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska
kmečka zveza                   552 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Abraham Aleksander, roj. 1964, Šalovci 182, Šalovci
2. Hul Štefan, roj. 1977, Krnci 14, Martjanci
3. Camplin Igor, roj. 1982, Bogojina 107, Bogojina
4. Sapač Evgen, roj. 1937, Brezovci 24, Puconci
4. Ime liste: Kmečko društvo
Nova Slovenija                   33 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Lista Franc Režonja         628 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Režonja Franc, roj. 1958, Renkovci 81, Turnišče
2. Küčan Franc, roj. 1959, Tešanovci 60, Moravske Toplice
3. Perša Marijan, roj. 1957, Fikšinci 40, Rogašovci
4. Meolic Jožef, roj. 1947, Mali Bakovci 22, Murska Sobota
6. Ime liste: Prašičerejska društva
in strojna krožka Pomurja             227 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Časar Viktor, roj. 1952, Mlajtinci 37, Moravske Toplice
II.
VOLITVE V DRUGI VOLILNI SKUPINI – PRAVNE OSEBE
A.
VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ DRUGE VOLILNE SKUPINE – PRAVNE OSEBE
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 1.802 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 434 volivcev (24,08 % volilnih upravičencev), od tega:
– 37 volivcev na voliščih (8,53 % od volivcev, ki so glasovali),
– 397 volivcev po pošti (91,47 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 23 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 22 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 411 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih,
– 374 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, sta bili neveljavni 2 glasovnici (0,49 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 2 glasovnici po pošti (0,53 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 409 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih.
– 372 glasovnic po pošti.
A1.
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v drugi volilni skupini (pravne osebe) po posameznih volilnih enotah:
I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 122 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 34 volivcev (27,87 % volilnih upravičencev), od tega:
– 5 volivcev na voliščih (14,71 % od volivcev, ki so glasovali),
– 29 volivcev po pošti (85,29 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upoštevali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih,
– 27 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih.
– 27 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Silvan Peršolja          5 glasov
2. Ime kandidata: Branko Tomažič          27 glasov
IZVOLJEN JE:
Branko Tomažič, Vrhpolje 77, 5271 Vipava
II. VOLILNA ENOTA KOPER za območja naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 113 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (13,27 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1 volivec na volišču (6,67 % od volivcev, ki so glasovali),
– 14 volivcev po pošti (93,33 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na volišču,
– 13 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bila neveljavnih 1 glasovnica (7,14 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 1 glasovnica po pošti (7,69 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 13 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 12 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Stojan Grmek           10 glasov
2. Ime kandidata: Marjan Colja           3 glasove
IZVOLJEN JE:
Stojan Grmek, Kobjeglava 16, 6222 Štanjel
III. VOLILNA ENOTA KRANJ za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Gorje. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 137 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 44 volivcev (32,12 % volilnih upravičencev), od tega:
– 44 volivcev po pošti (100 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 44 glasovnic, od tega:
– 44 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 44 glasovnic, od tega:
– 44 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Janez Šebat           28 glasov
2. Ime kandidata: Marijan Roblek          8 glasov
3. Ime kandidata: Jože Bizjak            8 glasov
IZVOLJEN JE:
Janez Šebat, Smokuč 22, 4274 Žirovnica
IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 421 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 82 volivcev (19,48 % volilnih upravičencev), od tega:
– 8 volivcev na voliščih (9,76 % od volivcev, ki so glasovali),
– 74 volivcev po pošti (90,24 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se niso upoštevale 4 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 78 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih,
– 70 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 78 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih.
– 70 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: France Mervar          54 glasov
2. Ime kandidata: Roman Ciglar           3 glasove
3. Ime kandidata: Drago Purgaj           2 glasova
4. Ime kandidata: Milan Sobočan          19 glasov
IZVOLJEN JE:
France Mervar, Vodiška cesta 5, 1217 Vodice
V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški Potok, Osilnica in Kostel. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 36 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 13 volivcev (36,11 % volilnih upravičencev), od tega:
– 2 volivca na voliščih (15,38 % od volivcev, ki so glasovali),
– 11 volivcev po pošti (84,62 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 10 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 10 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Luka Ilc             7 glasov
2. Ime kandidata: Jože Hobič             1 glas
3. Ime kandidata: Anton Ilc            4 glasove
IZVOLJEN JE:
Luka Ilc, Goriča vas 48, 1310 Ribnica
VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Loška dolina. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 68 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (22,06 % volilnih upravičencev), od tega:
– 2 volivca na voliščih (13,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 13 volivcev po pošti (86,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 15 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 13 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 15 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 13 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jadranka Morelj          8 glasov
2. Ime kandidata: Anton Lah             7 glasov
IZVOLJENA JE:
Jadranka Morelj, Neverke 27b, 6256 Košana
VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 93 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 12 volivcev (12,90 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1 volivec na voliščih (8,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 11 volivcev po pošti (91,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 11 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 10 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 11 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 10 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Ivan Kure            11 glasov
IZVOLJEN JE: Ivan Kure, Grm pri Podzemlju 8a, 8332 Gradec
VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 67 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 19 volivcev (28,36 % volilnih upravičencev), od tega:
– 2 volivca na voliščih (10,53 % od volivcev, ki so glasovali),
– 17 volivcev po pošti (89,47 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 17 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 17 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Joško Kovač            8 glasov
2. Ime kandidata: Jože Božič            7 glasov
3. Ime kandidata: Branko Mlakar          4 glasove
IZVOLJEN JE:
Joško Kovač, Bohorska ulica 30, 8290 Sevnica
IX. VOLILNA ENOTA CELJE za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 203 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 48 volivcev (23,65 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1 volivec na voliščih (2,08 % od volivcev, ki so glasovali),
– 47 volivcev po pošti (97,92 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 3 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 44 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 44 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Marjan Kovač           11 glasov
2. Ime kandidata: Jožef Pribožič          26 glasov
3. Ime kandidata: Nande Osojnik           8 glasov
IZVOLJEN JE:
Jožef Pribožič, Skorno 1 b, 3325 Šoštanj
X. VOLILNA ENOTA PTUJ za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole, Poljčane. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 136 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 61 volivcev (44,85 % volilnih upravičencev), od tega:
– 4 volivci na voliščih (6,56 % od volivcev, ki so glasovali),
– 57 volivcev po pošti (93,44 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 5 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 56 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 52 glasovnic po pošti.
5. Ker je bila prazna oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (1,79 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 1 glasovnica po pošti (1,92 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 55 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 51 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Peter Pribožič          25 glasov
2. Ime kandidata: Danijel Veberič         4 glasove
3. Ime kandidata: Marjan Janžekovič        26 glasov
IZVOLJEN JE:
Marjan Janžekovič, Dornavska cesta 21, 2250 Ptuj
XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 132 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 24 volivcev (18,18 % volilnih upravičencev), od tega:
– 4 volivci na voliščih (16,67 % od volivcev, ki so glasovali),
– 20 volivcev po pošti (83,33 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upoštevali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 22 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 18 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 22 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 18 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Franc Veršič           14 glasov
2. Ime kandidata: Janko Stojković          8 glasov
IZVOLJEN JE:
Franc Veršič, Na postajo 5, 2250 Ptuj
XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 89 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 36 volivcev (40,45 % volilnih upravičencev), od tega:
– 4 volivci na voliščih (11,11 % od volivcev, ki so glasovali),
– 32 volivcev po pošti (88,89 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upoštevali 2 glasovnici, in sicer:
– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 30 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 30 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Martin Pušenjak         20 glasov
2. Ime kandidata: Danica Ramšak          13 glasov
3. Ime kandidata: Zdravko Knez            1 glas
IZVOLJEN JE:
Martin Pušenjak, Foršt 2, 3333 Ljubno ob Savinji
XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje, Apače. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 185 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 31 volivcev (16,76 % volilnih upravičencev), od tega:
– 3 volivci na voliščih (9,68 % od volivcev, ki so glasovali),
– 28 volivcev po pošti (90,32 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upoštevali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih,
– 26 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih.
– 26 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Danilo Rihtarič         15 glasov
2. Ime kandidata: Branko Virag           14 glasov
IZVOLJEN JE:
Danilo Rihtarič, Boračeva 20, 9252 Radenci
B.
VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ DRUGE VOLILNE SKUPINE – PRAVNE OSEBE
1. Na volitvah v svete območnih enot KGZS v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 1.802 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 435 volivcev (24,14 % volilnih upravičencev), od tega:
– 37 volivcev na voliščih (8,51 % od volivcev, ki so glasovali),
– 398 volivcev po pošti (91,49 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 23 glasovnic oddanih po pošti, in sicer:
– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 22 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 412 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih,
– 375 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 6 glasovnic (1,46 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 6 glasovnic po pošti (1,60 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 406 glasovnic, od tega:
– 37 glasovnic na voliščih.
– 369 glasovnic po pošti.
B1.
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v drugi volilni skupini (pravne osebe) po posameznih volilnih enotah:
I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVA GORICA v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 122 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 34 volivcev (27,87 % volilnih upravičencev), od tega:
– 5 volivcev na voliščih (14,71 % od volivcev, ki so glasovali),
– 29 volivcev po pošti (85,29 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih,
– 27 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 32 glasovnic, od tega:
– 5 glasovnic na voliščih.
– 27 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Boris Bajc            12 glasov
2. Ime kandidata: Metod Fon            20 glasov
IZVOLJEN JE:
Metod Fon, roj. 1964, Volče 33, 5220 Tolmin
II. VOLILNA ENOTA KOPER. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOPER v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 113 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (13,27 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1 volivec na voliščih (6,67 % od volivcev, ki so glasovali),
– 14 volivcev po pošti (93,33 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 13 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 13 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Stojan Grmek           11 glasov
2. Ime kandidata: Jožica Bolčič          3 glasove
IZVOLJEN JE:
Stojan Grmek, roj. 1946, Kobjeglava 16, 6222 KOMEN
III. VOLILNA ENOTA KRANJ. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KRANJ v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 137 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 45 volivcev (32,85 % volilnih upravičencev), od tega:
– 45 volivcev po pošti (100 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 45 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 45 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Karl Valter Zelič Noč       6 glasov
2. Ime kandidata: Janez Šebat           30 glasov
3. Ime kandidata: Marijan Roblek          9 glasov
IZVOLJEN JE:
Janez Šebat, roj. 1941,Smokuč 22, 4274 Žirovnica
IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS LJUBLJANA v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 421 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 83 volivcev (19,71 % volilnih upravičencev), od tega:
– 8 volivcev na voliščih (9,64 % od volivcev, ki so glasovali),
– 75 volivcev po pošti (90,36 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se niso upoštevale 4 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 79 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih,
– 71 glasovnic po pošti.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, sta bili neveljavni 2 glasovnici (2,53 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 2 glasovnici po pošti (2,82 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 77 glasovnic, od tega:
– 8 glasovnic na voliščih.
– 69 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Roman Ciglar           6 glasov
2. Ime kandidata: Milan Sobočan          19 glasov
3. Ime kandidata: France Mervar          52 glasov
IZVOLJEN JE:
France Mervar, roj. 1957, Vodiška cesta 5, 1217 Vodice
V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS KOČEVJE v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 36 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 13 volivcev (36,11 % volilnih upravičencev), od tega:
– 2 volivca na voliščih (15,38 % od volivcev, ki so glasovali),
– 11 volivcev po pošti (84,62 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 10 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 12 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 10 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jože Hobič             1 glas
2. Ime kandidata: Samo Mohorčič          4 glasove
3. Ime kandidata: Anton Ilc             7 glasov
IZVOLJEN JE:
Anton Ilc, roj. 1959, Goriča vas 12, 1310 Ribnica
VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS POSTOJNA v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 68 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 15 volivcev (22,06 % volilnih upravičencev), od tega:
– 2 volivca na voliščih (13,33 % od volivcev, ki so glasovali),
– 13 volivcev po pošti (86,67 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 15 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 13 glasovnic po pošti.
4. Ker je bila prazna oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (6,67 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 1 glasovnica po pošti (7,69 % od oddanih po pošti).
5. Veljavnih je bilo 14 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 12 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Anton Lah            14 glasov
IZVOLJEN JE:
Anton Lah, roj. 1964, Bečaje 8, 1380 Cerknica
VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS NOVO MESTO v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 93 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 14 volivcev (15,05 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1 volivec na voliščih (7,14 % od volivcev, ki so glasovali),
– 13 volivcev po pošti (92,86 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevala 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 13 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 12 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 13 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 12 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Ludvik Jerman          13 glasov
IZVOLJEN JE:
Ludvik Jerman, roj. 1955, Gorenja vas 9, 8230 Mokronog
VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS BREŽICE v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 67 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 19 volivcev (28,36 % volilnih upravičencev), od tega:
– 2 volivca na voliščih (10,53 % od volivcev, ki so glasovali),
– 17 volivcev po pošti (89,47 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Oddanih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih,
– 17 glasovnic po pošti.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 2 glasovnici na voliščih.
– 17 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Jože Božič            10 glasov
2. Ime kandidata: Francelj Novak          9 glasov
IZVOLJEN JE:
Jože Božič, roj. 1969, Ivandol 5, 8273 Leskovec pri Krškem
IX. VOLILNA ENOTA CELJE. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS CELJE v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 203 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 48 volivcev (23,65 % volilnih upravičencev), od tega:
– 1 volivec na voliščih (2,08 % od volivcev, ki so glasovali),
– 47 volivcev po pošti (97,92 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 3 glasovnice, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih,
– 44 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 45 glasovnic, od tega:
– 1 glasovnica na voliščih.
– 44 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Anton Pušnik           21 glasov
2. Ime kandidata: Ivan Zidar            23 glasov
IZVOLJEN JE:
Ivan Zidar, roj. 1967, Šerovo 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
X. VOLILNA ENOTA PTUJ. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS PTUJ v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 136 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 61 volivcev (44,85 % volilnih upravičencev), od tega:
– 4 volivci na voliščih (6,56 % od volivcev, ki so glasovali),
– 57 volivcev po pošti (93,44 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se ni upoštevalo 5 glasovnic, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 56 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnic na voliščih,
– 52 glasovnic po pošti.
5. Ker sta bili prazni oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, sta bili neveljavni 2 glasovnici (3,57 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 2 glasovnici po pošti (3,85 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 54 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 50 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Peter Pribožič          31 glasov
2. Ime kandidata: Franc Krabonja          8 glasov
3. Ime kandidata: Janko Hajdinjak         15 glasov
IZVOLJEN JE:
Peter Pribožič, roj. 1963, Ormoška cesta 89, 2250 Ptuj
XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MARIBOR v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 132 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 21 volivcev (15,91 % volilnih upravičencev), od tega:
– 4 volivci na voliščih (19,05 % od volivcev, ki so glasovali),
– 17 volivcev po pošti (80,95 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upoštevali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 19 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 15 glasovnic po pošti.
5. Ker je bila prazna oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bila neveljavna 1 glasovnica (5,26 % od oddanih glasovnic), od tega:
– 1 glasovnica po pošti (6,67 % od oddanih po pošti).
6. Veljavnih je bilo 18 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih.
– 14 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Ivan Lenart           18 glasov
IZVOLJEN JE:
Ivan Lenart, roj. 1959, Marjeta na Dravskem polju 108, 2206 STARŠE
XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS SLOVENJ GRADEC v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 89 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 36 volivcev (40,45 % volilnih upravičencev), od tega:
– 4 volivcev na voliščih (11,11 % od volivcev, ki so glasovali),
– 32 volivcev po pošti (88,89 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upoštevali 2 glasovnici, in sicer:
– 1 glasovnica, ker volilna karta volilnemu gradivu ni bila priložena,
– 1 glasovnica, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012
4. Oddanih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnice na voliščih,
– 30 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 34 glasovnic, od tega:
– 4 glasovnic na voliščih.
– 30 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Silvester Mežnar         20 glasov
2. Ime kandidata: Rudolf Ježovnik          8 glasov
3. Ime kandidata: Vinko Lenart           6 glasov
IZVOLJEN JE:
Silvester Mežnar, roj. 1952, Florjan 16, 3325 ŠOŠTANJ
XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA. Volil se je 1 član.
1. Na volitvah v svet območne enote KGZS MURSKA SOBOTA v skupini pravnih oseb 25. maja 2012 je imelo pravico voliti 185 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 31 volivcev (16,76 % volilnih upravičencev), od tega:
– 3 volivci na voliščih (9,68 % od volivcev, ki so glasovali),
– 28 volivcev po pošti (90,32 % od volivcev, ki so glasovali).
3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se nista upoštevali 2 glasovnici, ker je volilno gradivo prispelo prepozno (po 26. 5. 2012) oziroma je prispelo pravočasno (do 26. 5. 2012), pa ni imelo poštnega žiga oziroma je bilo iz poštnega žiga razvidno, da je bilo na pošto oddano po 24. 5. 2012.
4. Oddanih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih,
– 26 glasovnic po pošti.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Veljavnih je bilo 29 glasovnic, od tega:
– 3 glasovnice na voliščih.
– 26 glasovnic po pošti.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Albert Smodič          14 glasov
2. Ime kandidata: Danilo Rihtarič         15 glasov
IZVOLJEN JE:
Danilo Rihtarič, roj. 1976, Boračeva 21, 9252 RADENCI
Št. 014-3/2012-58
Ljubljana, dne 8. junija 2012
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Volilna komisija
Celovška 135, Ljubljana
 
Jože Benec l.r.
Predsednik
 
Tadeja Pečovnik l.r.
članica
 
Andrej Kermavnar l.r.
član
 
Majda Zavšek Urbančič l.r.
namestnica člana