Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1882. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zemljiškem pismu, stran 4580.

Na podlagi 192. do 200. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in šestega odstavka 44. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 – ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11) izdaja minister za pravosodje in javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o zemljiškem pismu
1. člen
V Pravilniku o zemljiškem pismu (Uradni list RS, št. 15/03 in 16/12) se 6. člen spremeni, tako da se glasi:
»Izročitev zemljiškega pisma ustanovitelju
6. člen
(1) S sklepom o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga sodišče, ki je izdalo sklep o dovolitvi vpisa, tudi pozove ustanovitelja, da po pravnomočnosti sklepa v prostorih sodišča prevzame zemljiško pismo.
(2) S sklepom o dovolitvi vknjižbe skupnega zemljiškega dolga sodišče, ki je izdalo sklep o dovolitvi vpisa, tudi pozove ustanovitelja, da po pravnomočnosti sklepa v prostorih sodišča, kjer leži glavna nepremičnina, prevzame zemljiško pismo.
(3) Če je ustanovitelj fizična oseba, lahko zemljiško pismo prevzame osebno ali prek pooblaščenca, ki se izkaže s pisnim pooblastilom, na katerem je podpis ustanovitelja overjen.
(4) Če je ustanovitelj pravna oseba, lahko zemljiško pismo prevzame njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki se izkaže s pooblastilom, na katerem je podpis zakonitega zastopnika ustanovitelja overjen.
(5) Prevzemnik zemljiškega pisma se mora sodišču izkazati z osebnim dokumentom, ki je namenjen izkazovanju njegove istovetnosti (na primer osebna izkaznica oziroma potni list).«
Končna določba
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-200/2012
Ljubljana, dne 11. junija 2012
EVA 2012-2030-0021
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje in javno upravo