Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1841. Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stran 4496.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
Ta sklep določa območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila in njihove sedeže ter območja krajevne pristojnosti po statističnih regijah v Republiki Sloveniji.
2. člen
Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) sestavljajo Urad UJP in osem (8) območnih enot UJP.
3. člen
Območne enote UJP in njihovi sedeži ter območja krajevne pristojnosti po statističnih regijah so:
1. Območna enota UJP Koper, s sedežem v Kopru, ki obsega Obalno-kraško statistično regijo,
2. Območna enota UJP Kranj, s sedežem v Kranju, ki obsega Gorenjsko statistično regijo,
3. Območna enota UJP Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, ki obsega Osrednjeslovensko in Zasavsko statistično regijo,
4. Območna enota UJP Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, ki obsega Pomursko statistično regijo,
5. Območna enota UJP Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, ki obsega Jugovzhodno in Spodnjeposavsko statistično regijo,
6. Območna enota UJP Postojna, s sedežem v Postojni, ki obsega Notranjsko-kraško in Goriško statistično regijo,
7. Območna enota UJP Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, ki obsega Podravsko in Koroško statistično regijo,
8. Območna enota UJP Žalec, s sedežem v Žalcu, ki obsega Savinjsko statistično regijo.
Za določanje krajevne pristojnosti posamezne območne enote UJP se upoštevajo območja statističnih regij, ki so določena v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 9/07).
4. člen
Najpozneje do 31. 10. 2012 prenehajo delovati te območne enote UJP:
– Območna enota UJP Nova Gorica,
– Območna enota UJP Trbovlje,
– Območna enota UJP Krško in
– Območna enota UJP Radlje ob Dravi.
5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest UJP se mora uskladiti z določbami tega sklepa najpozneje v 30 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi uradov Uprave Republike Slovenije za javna plačila in njihovih sedežev (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 59/10 – ZOPSPU).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-32/2012
Ljubljana, dne 7. junija 2012
EVA 2012-1611-0108
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost