Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1680. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2012, stran 4190.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, april 2012
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2012 v primerjavi z marcem 2012 je bil 0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2012 je bil 0,007.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2012 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,007.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2012 v primerjavi z marcem 2012 je bil 0,011.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2012 je bil 0,022.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2012 je bil 0,005.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,026.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2012 v primerjavi s povprečjem leta 2011 je bil 0,014.
Št. 9621-128/2012/5
Ljubljana, dne 21. maja 2012
EVA 2012-1522-0014
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije