Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1678. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije, stran 4189.

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije
1. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Uradni list RS, št. 95/07 in 91/08).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-3/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2012-3330-0052
Janez Janša l.r.
Predsednik