Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1672. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec, stran 4168.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec, ki ga je izdelala Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja in povzetek za javnost.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 1. junija 2012 do vključno 18. junija 2012 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 6. junija 2012 ob 15.30 v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec.
4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec. Pripombe in predloge se lahko do 18. junija 2012 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se pošljejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "SD PUP IZVEN"). Obrazec je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-5/2012-302
Slovenj Gradec, dne 17. maja 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.