Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA, stran 4167.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. maja 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA
1. člen
Za osmim odstavkom 15. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA (Uradni list RS, št. 25/06) se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»Na sejah strokovnega sveta lahko sodelujejo tudi predstavniki občin, ki imajo z zavodom sklenjene pogodbe o izvajanju aktivnosti LEK – Lokalnega Energetskega Koncepta oziroma pogodbe za druge aktivnosti, določene z veljavno zakonodajo z delovnega področja zavoda.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2007-6
Nova Gorica, dne 17. maja 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.