Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1667. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve, stran 4163.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in skladno s 3. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. maja 2012 sprejel
O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve (proračunska postavka št. 03004) se zagotovi finančna sredstva v višini 100.000 € za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov po orkanski burji februarja 2012, na plazu Šmihel v letu 2011 ter izvajanju požarne straže ob razglasitvi velike požarne ogroženosti v času 5. 3.–4. 4. 2012.
2. člen
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2012 posebej specificirana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-1/2012-70
Nova Gorica, dne 17. maja 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.