Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik, stran 4160.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 26/09 – DaP z dne 2. 3. 2012 je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik
1. člen
V Odloku o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 20/90, 25/90 in 75/11) se drugi in tretji odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»Meje umetnostnih, arhitekturnih, etnoloških in zgodovinskih spomenikov so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnike načrtov z zarisom varovanih območij hranita Občina Železniki in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.«.
2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Naselbinsko spomeniško območje Železnikov (EŠD 895) obsega naslednje parcele:
*96, *98, 100/2, 100/3, 102/2, 102/3, 103/2, 103/3, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 11/53, 11/54, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 116/1, 116/10, 116/11, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 119/1, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129/1, 129/3, 129/4, 129/6, 129/7, 129/8, 130/2, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 143/2, 143/3, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 149/2, 149/3, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/3, 15/5, 152/2, 152/3, 152/4, 153/2, 153/3, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/7, 158/8, 158/9, 159/2, 162/2, 162/3, 163/2, 163/3, 166/2, 166/3, 17/1, 17/2, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 22/1, 22/2, 22/3, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/7, 27/2, 27/3, 30/1, 30/3, 30/4, 31/2, 31/3, 31/4, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 44/3, 47/2, 47/3, 47/4, 50, 51/10, 51/11, 51/12, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 581/2, 583, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 586/1, 586/4, 586/5, 586/6, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 606/1, 606/2, 607, 609, 610, 613, 614, 615, 616/1, 616/2, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 623/2, 623/4, 624/2, 626, 627/1, 627/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 635, 638/1, 638/2, 638/3, 639/1, 639/12, 639/13, 639/14, 639/15, 639/16, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 639/8, 639/9, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 646, 650/13, 650/14, 650/15, 650/2, 650/20, 650/21, 650/22, 650/23, 650/24, 650/25, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/9, 657/1, 657/2, 657/3, 660, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7, 664/1, 665/1, 665/10, 665/11, 665/12, 665/5, 665/6, 665/7, 665/8, 665/9, 667/2, 667/5, 667/6, 670/10, 670/11, 670/12, 670/13, 670/14, 670/15, 670/16, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/7, 670/8, 670/9, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 674/6, 674/7, 675/1, 675/2, 675/3, 696/1 (del), 696/10 (del), 696/12, 696/13, 696/14, 696/15, 696/16, 696/2, 696/20, 696/21, 696/22, 696/23, 696/24, 696/26, 696/27, 696/28, 696/5 (del), 705/1, 705/2, 705/3, 706, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4, 709/5 (del), 709/6, 709/7, 709/8, 710, 711, 712/1 (del), 712/10, 712/11, 712/12, 712/13, 712/14, 712/16, 712/18, 712/19, 712/2, 712/20, 712/21, 712/3, 712/4, 712/5, 712/6, 712/7, 712/8, 712/9, 715, 719/14, 719/15, 719/16, 719/17, 719/2, 719/4, 719/7, 719/8, 729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 731/4, 733, 734, 742, 747, 75/2, 75/3, 75/4, 757, 758, 77, 78, 81/2, 82/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 90/2, 95/2, 95/3, 97/2, vse k. o. 2071 – Železniki.
(2) Umetnostni, arhitekturni in etnološki spomeniki so:
1. ŽELEZNIKI – MOST NA GRIVI (EŠD 5955), parcela št.: 709/5 (del: objekt mostu Na Grivi), k. o. 2071 – Železniki,
2. ŽELEZNIKI – KAPELICA PRI HIŠI RACOVNIK 7 (EŠD 5956), parcela št.: 661/5, k. o. 2071 – Železniki,
3. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 9 (EŠD 5958), parcele št.: 674/1, 674/2, 757, vse k. o. 2071 – Železniki,
4. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 32 (EŠD 5962), parceli št.: 674/6, 674/7, obe k. o. 2071 – Železniki,
5. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 33 (EŠD 5963), parcela št.: 675/2 (del: stavba št. 356), k. o. 2071 – Železniki,
6. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 34 (EŠD 5964), parcela št.: 675/3 (del: stavba št. 146), k. o. 2071 – Železniki,
7. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 36 (EŠD 5965), parcela št.: 670/8, k. o. 2071 – Železniki,
8. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 37 (EŠD 5966), parcela št.: 670/7 (del: stavba št. 149), k. o. 2071 – Železniki,
9. ŽELEZNIKI – TOVARNA NIKO (EŠD 5967), parceli št.: 670/11 (del: stavbi št. 367 in 150 in južni del dvorišča), 670/4, obe k. o. 2071 – Železniki,
10. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 41 (EŠD 5968), parcela št.: 670/9 (del: stavba št. 154), k. o. 2071 – Železniki,
11. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 44 (EŠD 5969), parcela št.: 641/2 (del: stavba št. 157), k. o. 2071 – Železniki,
12. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 45 (EŠD 5970), parcela št.: 626 (del: stavba št. 158), k. o. 2071 – Železniki,
13. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 47 (EŠD 5972), parcela št.: 618/3 (del: stavba št. 160), k. o. 2071 – Železniki,
14. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 49 (EŠD 5973), parcela št.: 618/4 (del: stavba št. 162), k. o. 2071 – Železniki,
15. ŽELEZNIKI – HIŠA RACOVNIK 50 (EŠD 5974), parcele št.: 639/14, 639/15, 639/16, 639/2, 639/3, 708/1 (del parcele med parcelama št. 639/3 in 639/14), vse k. o. 2071 – Železniki,
16. ŽELEZNIKI – KAPELICA OB MOSTU NA KLOVŽAH (EŠD 5977), parcela št.: 601/1 (del: objekt kapelice), k. o. 2071 – Železniki,
17. ŽELEZNIKI – MOST NA KLOVŽAH (EŠD 5978), parcela št.: 709/5 (del: objekt mostu Na Klovžah), k. o. 2071 – Železniki,
18. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 15 (EŠD 5979), parcela št.: 15/5, k. o. 2071 – Železniki,
19. ŽELEZNIKI – CERKEV SV. ANTONA (EŠD 2716), parcela št.: 19/3, k. o. 2071 – Železniki,
20. ŽELEZNIKI – RAZPELO OB ŽUPNIJSKI CERKVI (EŠD 5980), parcela št.: 19/4 (del: vzhodni del dvorišča), k. o. 2071 – Železniki,
21. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 25 (EŠD 5981), parcela št.: 22/1 (del: stavba št. 192), k. o. 2071 – Železniki,
22. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 27 (EŠD 5982), parcela št.: 25/2 (del: stavba št. 194), k. o. 2071 – Železniki,
23. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 31 (EŠD 5983), parcela št.: 25/3 (del: stavba št. 198), k. o. 2071 – Železniki,
24. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 32 (EŠD 5984), parcela št.: 47/3 (del: stavba št. 199), k. o. 2071 – Železniki,
25. ŽELEZNIKI – HIŠA TRNJE 33 (EŠD 5985), parcele št.: 600/2, 600/3, 710 (severni del vodnega zemljišča med parcelama 600/2 in 600/3), vse k. o. 2071 – Železniki,
26. ŽELEZNIKI – KOZOLEC PRI HIŠI TRNJE 33 (EŠD 5986), parcela št.: 590/1 (del: stavba št. 295), k. o. 2071 – Železniki,
27. ŽELEZNIKI – CERKEV SV. FRANČIŠKA KSAVERIJA (EŠD 2717), parcele št.: 593/3, 593/4 (del: zahodni, osrednji del stavbe št. 298), 593/5, vse k. o. 2071 – Železniki,
28. ŽELEZNIKI – KAPELICA NA PLAVŽU (EŠD 5989), parcela št.: 696/13, k. o. 2071 – Železniki,
29. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 11 (EŠD 5990), parcela št.: 86/3, k. o. 2071 – Železniki,
30. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 12 (EŠD 9588), parcela št.: 86/5, k. o. 2071 – Železniki,
31. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 27 (EŠD 5991), parcela št.: 733 (del: stavba št. 40), k. o. 2071 – Železniki,
32. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 34 (EŠD 5992), parcela št.: 729/2 (del: stavba št. 47), k. o. 2071 – Železniki,
33. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 39 (EŠD 5995), parcela št.: 112/4 (del: stavba št. 52), k. o. 2071 – Železniki,
34. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 40 (EŠD 5996), parcela št.: 163/3 (del: stavba št. 53), k. o. 2071 – Železniki,
35. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 47 (EŠD 5997), parcela št.: 114/3 (del: stavba št. 61), k. o. 2071 – Železniki,
36. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 49 (EŠD 25446), parceli št.: 116/6, 116/7, obe k. o. 2071 – Železniki,
37. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 55 (EŠD 5999), parcela št.: 119/1 (del: stavba št. 70), k. o. 2071 – Železniki,
38. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 57 (EŠD 5998), parceli št.: 148/2, 148/3, obe k. o. 2071 – Železniki,
39. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 58 (EŠD 6000), parcela št.: 148/5, k. o. 2071 – Železniki,
40. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 60 (EŠD 6001), parcela št.: 131/4 (del: stavba št. 76), k. o. 2071 – Železniki,
41. ŽELEZNIKI – HIŠA NA PLAVŽU 61 (EŠD 6002), parcela št.: 131/3 (del: stavba št. 322), k. o. 2071 – Železniki,
42. ŽELEZNIKI – PLAVŽ (EŠD 896), parcela št.: 719/15 (del: objekt plavža z bližnjo okolico), k. o. 2071 – Železniki.
(3) Zgodovinski spomeniki so:
1. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA PADLIM BORCEM PREŠERNOVE BRIGADE (EŠD 6012), parcela št.: 39 (del: objekt skalne stene z vzidano spominsko ploščo), k. o. 2071 – Železniki,
2. ČEŠNJICA – SPOMINSKA PLOŠČA PADLIM MED NOB (EŠD 6008), parcela št.: 30/18 (del: pročelje stavbe št. 875), k. o. 2062 – Studeno,
3. ŽELEZNIKI – SPOMENIK PADLIM MED NOB NA TRNJU (EŠD 6010), parcela št.: 696/12, k. o. 2071 – Železniki,
4. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA ŽRTVAM NOB NA POKOPALIŠČU (EŠD 6011), parcela št.: 593/5 (del: grobna parcela s spominsko ploščo ob zahodnem pokopališkem zidu), k. o. 2071 – Železniki,
5. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA SLAVISTU DR. FRANCETU KOBLARJU (EŠD 6005), parcela št.: 627/2 (del: pročelje stavbe št. 156), k. o. 2071 – Železniki,
6. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA PISATELJU JANKU MLAKARJU (EŠD 6006), parcela št.: 618/4 (del: pročelje stavbe št. 162), k. o. 2071 – Železniki,
7. ŽELEZNIKI – SPOMINSKA PLOŠČA DR. ANTONU DERMOTI (EŠD 6007), parcela št.: 86/3 (del: pročelje stavbe št. 350), k. o. 2071 – Železniki.«.
3. člen
Napovednik tretjega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za umetnostne, arhitekturne, etnološke in zgodovinske spomenike velja varstveni režim, ki določa:«.
Dodajo se nova osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
»– avtentičnost lokacije;
– materialno substanco in fizično pojavnost objekta ali drugih nepremičnin;
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.«.
4. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v drugem in tretjem odstavku 3. člena tega odloka.
Status naselbinskega spomeniškega območja se v zemljiški knjigi ne zaznamuje.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/2012-015
Železniki, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.