Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1662. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Trebnje, stran 4149.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, v nadaljnjem besedilu: ZLS) in sedme alineje drugega odstavka 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09, 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 4. 4. 2012 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje mandat članu občinskega sveta Gregorju Kaplanu, stan. Dolenjska ulica 2, 8210 Trebnje.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2012-5
Trebnje, dne 4. aprila 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.