Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1661. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4148.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12 – v nadaljevanju: pravilnik) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 13. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 16,23 EUR/efektivno uro.
2. člen
Subvencija iz proračuna Občine Šentrupert znaša 50 %, kar pomeni 8,12 EUR/uro.
3. člen
Cena storitve za uporabnike iz Občine Šentrupert znaša 8,11 EUR/uro.
4. člen
Stroški vodenja in koordiniranja znašajo 0,55 delavke, kar pomeni 2.863,34 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Šentrupert, uporablja pa se od 1. 3. 2012 dalje.
Št. 12280-0003/2012-4
Šentrupert, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.