Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1649. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2012, stran 4112.

V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in na podlagi 3., 19. in 22. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/12 – UPB) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 1. dopisni seji dne 16. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2012
1. člen
V letu 2012 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
– Zlati grb Občine,
– Nagrada Josipa Jurčiča,
– Plaketa Antona Tomšiča,
– Plaketa Miha Kastelica.
2. člen
– Zlati grb občine prejme:
– MAGDALENA URBANČIČ, dr. med., Vir pri Stični 40, Ivančna Gorica, za večletno uspešno delo ter dosežke in izjemne uspehe na družbenem in gospodarskem področju, ki so izrednega pomena za razvoj in ugled občine.
– Nagrado Josipa Jurčiča prejmeta:
– KULTURNO DRUŠTVO ZAGRADEC, za izjemne dosežke in trajne uspehe na kulturnem področju doma in v tujini.
– MILAN VRHOVEC, Vir pri Stični 12A, Ivančna Gorica, za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju vseh segmentov družbenega življenja v Stični in v Občini Ivančna Gorica.
– Plaketo Antona Tomšiča prejmeta:
– BOŠTJAN MODIC, župnik v Višnji Gori, za pomemben prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v Višnji Gori in občini ter za večletno uspešno in požrtvovalno delovanje v župniji Višnja Gora.
– JANEZ DREMELJ, Sokolska 10, Višnja Gora, ob živ­ljenjskem jubileju, za izjemne enkratne in trajne uspehe na področju atletike, rokometa, nogometa ter šaha.
– Plaketo Miha Kastelica prejme:
– CIRIL KLEMENČIČ, Glogovica 9a, Šentvid pri Stični, za izjemno delovanje in prizadevanja ter uspehe na področju ohranjanja naše kulturne in etnološke dediščine.
3. člen
Priznanja in nagrade iz 2. člena se podeljujejo ob prazniku občine – 29. maju.
4. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0014/2012
Ivančna Gorica, dne 16. maja 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.