Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1641. Sklep o razveljavitvi glasovanja in izvedbi ponovnega glasovanja pri volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor, stran 4102.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 117/06 ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Volilna komisija KGZS na 6. izredni seji dne 23. 5. 2012 sprejela
S K L E P
o razveljavitvi glasovanja in izvedbi ponovnega glasovanja pri volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor
1. Zaradi tehnične napake na glasovnicah se razveljavi glasovanje za izvolitev članov v svet KGZS v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor, za katerega je bil kot dan glasovanja določen 25. 5. 2012.
2. Izvede se ponovno glasovanje za izvolitev članov v svet KGZS v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor. Kot dan glasovanja za ponovno glasovanje se določi 2. 6. 2012.
3. Ponovno glasovanje KGZS za izvolitev članov v svet KGZS v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor se izvede samo z glasovanjem po pošti, tako, da se volilnim upravičencem pošlje glasovnica za volitve v svet KGZS v prvi volilni skupini, z volilno karto in navodilom, kako lahko oddajo svoj glas.
4. Gradivo za glasovanje po pošti se volilnim upravičencem v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor pošlje najkasneje 25. 5. 2012. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti se bodo upoštevale samo tiste glasovnice, ki jim bo priložena podpisana volilna karta in bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane na pošto najkasneje 1. 6. 2012.
5. Za izvršitev tega sklepa skrbijo Volilna komisija KGZS in volilne komisije volilnih enot Koper, Postojna in Maribor.
6. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2012-47
Ljubljana, dne 23. maja 2012
Jože Benec l.r.
Predsednik