Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1638. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Miklavž na Dravskem polju, stran 4098.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Miklavž na Dravskem polju izdaja
A K T
o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Miklavž na Dravskem polju
1. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Miklavž na Dravskem polju (Uradni list RS, št. 101/10).
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OM ZP/AG-2422/2012
Maribor, dne 3. maja 2012
EVA 2012-2430-0102
PLINARNA MARIBOR d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Milan Curk l.r.