Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1637. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, stran 4097.

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi petega odstavka 10. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 83/10, 89/10, 59/11 in 6/12) izdaja
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
1. točka
V 1. točki Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 90/11) se v tabeli Razvojni oddelki vrtcev za razvojni oddelek Vrtec Antonije Kucler Vrhnika doda razvojni oddelek »Vrtec Vodmat Ljubljana«.
2. točka
V 2. točki se za vrstico za delovno mesto fizioterapevt I (intenzivna nega, rehabilitacijska enota) doda nova vrstica:
+---------+----------------------+--------+---------------------+
| E047023 |FIZIOTERAPEVT II   | VII/1 |v skladu z normativi,|
|     |(NEGOVALNA ENOTA,   |    |ki jih določi    |
|     |DIAGNOSTIČNA ENOTA)  |    |zdravstvena     |
|     |           |    |zavarovalnica    |
+---------+----------------------+--------+---------------------+
3. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-19/2012
Ljubljana, dne 29. marca 2012
EVA 2012-3330-0068
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 
Soglasje sindikatov:
 
Sindikat
vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
Sindikat
delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l.r.