Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1608. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3663.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 14. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
1. parc. št. 1086/5, k.o. 2026 – Pevno, pot v izmeri 68 m2,
2. parc. št. 1083/4, k.o. 2026 – Pevno, pot v izmeri 407 m2,
3. parc. št. 1083/6, k.o. 2026 – Pevno, pot v izmeri 127 m2,
4. parc. št. 1680/12, k.o. 2027 – Stara Loka, dvorišče v izmeri 24 m2,
5. parc. št. 1691/2, k.o. 2028 – Dorfarje, dvorišče v izmeri 114 m2,
6. parc. št. 1540/2, k.o. 2036 – Sopotnica, cesta v izmeri 105 m2.
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0028/2012
Škofja Loka, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost