Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1596. Tržni red na tržnicah, s katerimi upravlja družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., stran 3653.

Na podlagi 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 18. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (Notarsko potrdilo, opr. št. SV 2414/10) je direktor družbe dne 13. 4. 2012 sprejel
T R Ž N I R E D
na tržnicah, s katerimi upravlja družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
1. člen
S tem Tržnim redom se določa obratovalni čas, seznam blaga, s katerim se trguje in dneve za prodajo blaga na tržnicah, s katerimi upravlja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: na tržnicah).
2. člen
Na tržnicah se posluje po sledečem obratovalnem času:
1. Osrednja ljubljanska tržnica:
a/ zaprti tržni prostor (pokrita tržnica), Pogačarjev trg 1:
vse leto, od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure, v soboto od 7. do 14. ure;
b/ zaprti tržni prostor v Plečnikovih arkadah, Adamič-Lundrovo nabrežje 2–7:
vse leto od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure, v soboto od 7. do 14. ure;
c/ odprti tržni prostor, Vodnikov trg, Pogačarjev trg in Dolničarjeva ulica
poletni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, v soboto od 6. do 16. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure
od 1. aprila do 31. oktobra (Pogačarjev trg in Dolničarjeva ulica): ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure,
prodaja v sklopu Decembrskega sejma (Pogačarjev trg): vse dni v tednu od 9. do 24. ure;
d/ stebriščna lopa v Plečnikovih arkadah, Adamič Lundrovo nabrežje 2–7
poletni čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure,
od 1. aprila do 31. oktobra: ob sobotah od 6. do 18. ure,
ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure,
od 1. junija do 31. avgusta: vse dni v tednu, tudi ob nedeljah in praznikih, od 19. do 23. ure,
prodaja v sklopu Decembrskega sejma: vse dni v tednu od 9. do 24. ure;
2. Tržnica Moste, Zaloška cesta 55
a/ zaprti tržni prostor
od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, v soboto od 7. do 14. ure;
b/ odprti tržni prostor
poletni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ob sobotah od 6. do 16. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure;
c/ kioski – vse leto, od ponedeljka do nedelje in prazniki od 7. do 19. ure;
3. Tržnica Bežigrad, Linhartov podhod 39
od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure;
4. Tržnica Koseze, Vodnikova cesta 187
poletni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure, ob nedeljah in praznikih od 7. do 14. ure,
zimski čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 18. ure, ob nedeljah in praznikih od 7. do 14. ure;
5. Tržnica Žale, Polje (pokopališče)
poletni čas: vse dni v tednu (vključno nedelje in prazniki) od 7. do 18. ure,
zimski čas: vse dni v tednu (vključno nedelje in prazniki) od 8. do 16. ure;
6. Tržnica Vič (pokopališče)
poletni čas: od četrtka do nedelje in ob praznikih od 7. do 17. ure,
zimski čas: od četrtka do nedelje in ob praznikih od 8. do 16. ure.
Zimski obratovalni čas je od 1. januarja do 31. marca in od 1. oktobra do 31. decembra, poletni obratovalni čas pa od 1. aprila do 30. septembra tekočega leta.
3. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: uporabniki), ki imajo na tržnicah najete prodajne/poslovne prostore, določijo svoj delovni čas v skladu z določbami 2. člena tega Tržnega reda.
4. člen
Na tržnicah se lahko trguje z naslednjim blagom:
1. živilsko blago:
– zelenjava, sadje in izdelki,
– žita, mlevski in pekovski izdelki,
– slaščičarski izdelki,
– konditorski izdelki,
– sveže in predelano meso,
– mleko in mlečni izdelki,
– ribe in ribji izdelki ter ostali morski sadeži,
– med in izdelki iz medu,
– zdravilna zelišča in izdelki iz zdravilnih zelišč,
– gozdni sadeži in gojene gobe,
– alkoholne in brezalkoholne pijače,
– predelana in pripravljena (toplotno obdelana/kuhana) živila rastlinskega in živalskega izvora,
– drugo blago rastlinskega in živalskega izvora.
2. neživilsko blago:
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– rezano cvetje in lončnice,
– izdelki domače in umetnostne obrti,
– galanterija in galanterijsko blago za gospodinjstvo,
– tekstil in izdelki iz tekstila,
– obutev in bižuterija,
– sveče,
– negovalni in kozmetični izdelki,
– časopis, revije in druga papirna galanterija,
– tobačni izdelki,
– drugo neživilsko blago.
5. člen
Za prodajo na tržnici morajo uporabniki pridobiti pisno dovoljenje upravljavca.
Prodajo morajo uporabniki prilagoditi zahtevam Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04), drugim posebnim predpisom zakonodajalca za prodajo posamezne vrste blaga ali izdelka, temu Tržnemu redu in internim predpisom upravljavca.
6. člen
Ostala določila glede trgovanja na tržnicah upravljavec podrobneje uredi s Pravilnikom o tržnem redu in drugimi internimi predpisi.
7. člen
Tržni red potrdi pristojni organ Mestne občine Ljubljana.
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega Tržnega reda se sprejema po postopku iz prejšnjega člena.
9. člen
Z dnem, ko prične veljati ta Tržni red, preneha veljati Tržni red na ljubljanskih tržnicah (Uradni list RS, št. 90/06) in Sklep o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih tržnicah (Uradni list RS, št. 26/07).
10. člen
Tržni red se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Direktor
Javnega podjetja Ljubljanska
parkirišča in tržnice, d.o.o.
Samo Lozej l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti