Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1595. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012, stran 3652.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji dne 18. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012
1. člen
Občina Litija bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 subvencionirala v višini do 50 %.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira v mesečnem znesku 8.909,56 € z vključenim 8,5 % DDV.
3. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira skladno s sprejetim Proračunom Občine Litija za leto 2012 iz naslednjih proračunskih postavk:
+---------------------------------------------------------------+
|163293    vodovod Čateška            19.100,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
|163493    vodovod Konjšica           15.000,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
|163593    vodovod Ribče             33.035,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
|163693    vodovod Vače             17.775,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
|163793    Vodovod Golišče            5.400,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
|164793    Vodovod Litija             9.800,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
|165093    Vodovod Kresnice            5.875,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
|167093    Vodovod Mala Goba            930,00 €|
+---------------------------------------------------------------+
Skupaj 106.915,00 € (z vključenim 8,5 % DDV-jem).
4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Litija izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija na podlagi računa, ki ga izstavi izvajalec javne službe do 10. v mesecu za pretekli mesec.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se do 31. 12. 2012.
Št. 354-13/2012-3
Litija, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost