Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, stran 3631.

Na podlagi 6. in 7. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljevanju: ZVoz) in 18. člena Statuta Mest­ne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) ter 32. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07, 62/08, 121/08, 55/11 in 8/12) je Svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj
1. člen
Prva vrstica prvega odstavka 3. člena Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 56/01 in 76/06, v nadaljevanju: Odlok), se spremeni tako, da se po novem glasi: »Ožje delovno telo SPV je odbor, ki ga sestavlja devet članov.«
6. točka prvega odstavka 3. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»predstavnik OE Kranj, Zavoda za šolstvo RS.«
8. točka prvega odstavka 3. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj.«
V prvem odstavku 3. člena se za 8. točko doda 9. točka, ki se glasi:
»predstavnik javnega podjetja Komunale Kranj, d.o.o.«
2. člen
V 2. členu se 7. točka Odloka dopolni tako, da se za zadnjo vejico doda besedilo »in Ministrstvom, pristojnim za promet«.
3. člen
4.a člen se preštevilči v 5. člen in posledično vsi ostali členi naprej.
Spremeni se prva vrstica v 5. členu Odloka in se po novem glasi »Stalni delovni skupini sta:«.
Točka a. v 5. členu Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»a) Komisija za osnovne šole in srednje šole (sestavljajo jo mentorji prometne vzgoje z osnovnih šol in srednjih šol na območju Mestne občine Kranj).«
Točka b. v 5. členu Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
a) »b) Komisija za tehnična vprašanja (sestavljajo jo predstavniki: Komisije za vozniške izpite, vzdrževalca občinskih cest, Policijske postaje Kranj, Gasilske reševalne službe, Oddelka za gospodarske javne službe Mestne občine Kranj, Oddelka medobčinskega inšpektorata Kranj in predstavnik avtošole),«
Točki c. in d. v 5. členu odloka se črtata.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-1/2012-2-44/01
Kranj, dne 19. aprila 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost