Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1578. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici, stran 3626.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) in 43/11 – ZKZ-C) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica sprejel dne 13. 4. 2012
S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici
1. člen
Na podlagi sklepa sprejetega na 11. seji občinskega sveta z dne 12. 4. 2012, se spremeni sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici, ki ga je sprejel župan dne 21. 6. 2007, tako da se Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici preimenuje v Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje »Pod hribom«.
2. člen
Novo ime se uporablja v nadaljnjem postopku izdelave prostorskega akta od 13. 4. 2012 dalje.
3. člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep o spremembi imena se kot obvestilo objavi v časopisu Bistriški odmevi.
Št. 3505–01/2006
Ilirska Bistrica, dne 13. aprila 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost